Zafar: Antirasistisk ideologi förebygger inte HIV

Ett resultat av samarbetet publicerades i våras, just i form av ovannämnda skrift med namnet ”Antirastisk hivprevention”. För läsaren framgår det tämligen omgående att innehållet är ett ideologiskt manifest. Här varvas teorier om vithetsnormer, identitet och rasifiering med instruktioner för val av begrepp.

ANNONS

”Varför kommer de inte, vi finns ju här?” Så inleds en skrift författad av en rad organisationer som arbetar med sexuell hälsa och hivprevention riktad till nyanlända. Trots att migranter under lång tid varit en prioriterad grupp för insatser från regeringens sida rörande frågor kring sexuell hälsa så finns det en frustration hos organisationer som RFSL Göteborg, RFSU Göteborg och Positiva Gruppen Väst.

De upplever en svårighet att nå ut till migranter trots sexualundervisning i SFI-klasser, broschyrer på olika språk och tolkar som får särskild utbildning.

För att komma till rätta med detta bestämde de sig för att, tillsammans med Närhälsan i Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun, gemensamt starta ett samarbetsprojekt.

ANNONS

Ett resultat av samarbetet publicerades i våras, just i form av ovannämnda skrift med namnet ”Antirastisk hivprevention”. Den vänder sig till organisationer och myndigheter med strategier för att nå målgruppen migranter i frågor rörande sexuell hälsa. Men det ska visa sig att den innehåller mer än så.

För läsaren framgår det tämligen omgående att innehållet är ett ideologiskt manifest. Här varvas teorier om vithetsnormer, identitet och rasifiering med instruktioner för val av begrepp.

Att dessa nyckeltermer har betydelse för textförfattarna framgår tydligt i den bifogade ordlistan som problematiserar begrepp som rasifiering, vithet och kultur. Läsaren får också lära sig att vit skuld är ”den individuella och kollektiva känslan av skuld som vita personer kan känna inför de rasistiska brott och den diskriminering som vita utsatt icke-vita för både historiskt och idag.” Vidare menar man att denna vita skuld kan skapa handlingsförlamning hos de vita som gör att de lägger ansvaret för att åstadkomma en förändring på icke-vita.

För att råda bot på denna ärvda och inherenta skuld har projektgruppen även arbetat fram en metodguide till organisationer för hur de ska rekrytera ”rätt”. Vid rekryteringen av nya medarbetare uppmanas man att göra avkall på akademisk utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Man uppmanas även att hoppa över CV i en slags ickemeritokratisk anda.

ANNONS

Detta för att underlätta för icke-vita kandidater att få tillträde till utannonserade tjänster. Så hur blir resultatet när man använder metoden? Leder det till större mångfald? RFSU Göteborg använde sig av metoden och resultatet blev att inte en enda av sju nya tjänster som tillsattes gavs till en icke-vit kandidat. Enligt organisationen består personalgruppen fortfarande främst av vita kvinnor i åldrarna 30-45 med akademisk utbildning. Så mycket för den mångfaldsstrategin.

Att Göteborgs kommun och Närhälsan vill öka kunskapen om sexuell hälsa bland gruppen nyanlända är förståeligt, och är viktigt för att förebygga hiv och rädda liv, men det är anmärkningsvärt att man ingår ett samarbete som producerar ideologiskt snömos.

Inte nog med att den ideologiserade pamflettens innehåll är uppåt väggarna. Innehållet baseras varken på vetenskap eller beprövad erfarenhet.

ANNONS