Anna-Karin Wyndhamn: Samtyckeslagen blev rättsosäker

Lagen som skulle göra det enklare att fälla våldtäktsmän ledde till rättsosäkra fall och oeniga domstolar.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS

”En klump i magen.” Det får Bengt Ivarsson av den samtyckeslag som infördes 2018. Ivarsson är advokat och var expert i utredningen som föregick lagförslaget. Redan då varnade han för godtycke. Och farhågorna har dessvärre besannats, visar en ny granskning (Expressen, 20/5).

Juristdomarna är ofta oense om de ska fria eller fälla. Tingsrätt och hovrätt dömer inte sällan olika. Den förutsägbarhet som en lag bör ha saknas.

Det var i efterdyningarna av #metoo som den kontroversiella lagen röstades igenom i Riksdagen. Lagrådet sågade förslaget, men politiken tuffade på. Samtliga partier ställde sig bakom. Före den 1 juli 2018 fordrade en fällande våldtäktsdom bevis på våld, hot eller särskilt utsatt situation.

ANNONS

Efter ändringen bygger lagstiftningen på avsaknad av frivillighet. Det här var en lag som skulle modernisera våra normer och attityder till sex. ”Det är slut med synsättet att det är så himla synd om mannen” som Vänsterpartiets Linda Snecker beskrev skiftet.

Mycket har verkligen ändrats. Särskilt för unga män. Det är främst män i åldern 18–20 år som döms för det nya brottet. Lagändringarna har inneburit en markant ökning av antalet fällande domar. Första året skedde en uppgång på 75 procent.

Expressens Jenny Strindlöv följer två fall som på olika vis illustrerar snårighet vad gäller förlopp och avsikt. I det första möter vi två artonåringar, Elsa och Sebastian, som i fyllan och villan börjar hångla i ett hörn på en nattklubb. Hans hand letar sig innanför hennes byxor och fingrarna upp i underlivet.

Strax därefter övertygar en väninna Elsa att det som skett är en våldtäkt. Innan kvällen är slut grips Sebastian av polis. Han menar att han frågade och försäkrade sig om lov. Elsa minns ingen sådan fråga. En månad före studentdagen döms Sebastian till tre års fängelse och 215 000 i skadestånd. Hans liv blir mörkt och fyllt med droger. Hovrätten sänker sedan påföljd och skadestånd.

ANNONS

I det andra fallet följer vi händelserna kring ett ungt par som hängt ihop ett tag. De tycker efterhand olika mycket om sex. Under en natt när han tror att hon sover, rör hans händer och fingrar på hennes kropp. Inget blir yttrat om saken och småningom gör de slut. Sex år senare polisanmäler hon sin före detta pojkvän för händelsen. Han döms för våldtäkt och får nio månaders fängelse.

Morgan Johansson (S) var justitieminister när samtyckeslagen klubbades igenom och han är idag mycket nöjd med utfallet. Det är bra, anser Johansson, att väsentligt fler döms för något som tidigare inte var ett brott. Det som den tidigare ministern yvs över är en lag som främst drabbar ungdomar utan tidigare sexuell erfarenhet. Nyligen skyndades könstillhörighetslagen igenom Riksdagen.

Även denna lagändring var grundligt ifrågasatt och expertisen varnade för tillämpningens konsekvenser för unga, sköra individer. På samma vis försökte Lagrådet bromsa samtyckeslagen med hänvisning till att den är otydlig. Poängen med en utdragen beredningsprocess är att några särskilt kloka individer nogsamt utreder vad som kan gå fel och hur en ny lag kan utnyttjas till annat än det som var tänkt. En lag får aldrig vara ett hafsverk. Det är samtyckeslagen, Sveriges mest rättsosäkra lag.

ANNONS
ANNONS