Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Ernst Henry Photography

Göteborgsk miljöpolitik för framtiden

Miljöförvaltningens program för att minska utsläppen i Göteborg är både ambitiöst och genomarbetat. Det formligen sprudlar av innovativa idéer. Tyvärr fläckas programmet av målkonflikter och ett par förslag som inte var helt genomtänkta.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Göteborgs stad har en rad strategidokument och handlingsplaner. Till denna digra samling lägger nu Miljöförvaltningen ett ambitiöst strategidokument vars syfte är att Göteborgs Stad ska minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent per år.

Dokumentet är inget hafsverk. En bred salva med förändringar föreslås - från mycket stora organisatoriska förändringar till detaljer i upphandlingar - för att minska miljöpåverkan. Ungefärlig kostnad och kommunens möjlighet att faktiskt genomföra åtgärderna specificeras dessutom.

Bland de många kloka och, i många fall, enkla åtgärderna finns däremot ett par som inte är helt klockrena. Minskandet av privatbilismen är en sådan.

Utgår man ifrån dagens läge med en överväldigande majoritet personbilar som drivs med fossila bränslen så är det fullt rimligt att önska begränsa personbilismen. Men utvecklingen av elektriska bilar, även om det även där sker utsläpp i samband med produktion, förändrar helt utsläppsmängden på sikt.

Vad är egenvärdet med att om 20 eller 30 år ha minskat privatbilismen om själva bilarna har förändrats radikalt till det bättre tills dess? Avstånden i Göteborg kommer inte bli mindre. Hisingsbacka, Partille Mölnlycke och Mölndal kommer inte befinna sig närmare stadskärnan. Boende i Västsverige kommer alltjämt behöva ta bilen (och då en betydligt mer miljövänlig bil!).

Det är inget ont i att sätta mer marknadsmässiga priser på parkeringsplatser, öka antalet bilpoolsplatser samt planera för en mer tät stad. Samtliga förslag som ingår i programmet. Det är åtgärder som bidrar till en mer effektiv markanvändning. Men varför ska staden utreda hur fritidsresor med bil ska minska? Bilismen i sig utgör inget problem, fordonens utsläpp gör det.

Det betyder inte att kollektivtrafiken inte också måste byggas ut. Tyvärr lyser problemet med en uppskjuten expansion av kollektivtrafiken igenom i programmet. Målbild Koll 2035 är på tok för långt fram i tiden och dess avlägsna implementering är ett av problemen med att få till mer hållbart resande i Göteborg.

I stället för utökad kollektivtrafik om fem eller tio år får vi i stället dras med utsläppen från bygget av Västlänken. Ett projekt vars långsiktiga miljövinster omintetgörs av själva bygget som kommer kräva en stor ökning av de tunga transporterna i centrala Göteborg.

I avdelningen byggnation får förslaget däremot full pott. Det framförs åtgärder som skulle göra Göteborg till ett föredöme ur miljöhänseende när det kommer till arkitektur.

Här har också kommunen långtgående möjligheter att faktiskt ställa krav på resurseffektivitet, miljövänliga materialval samt användningen av en för miljön skonsam maskinpark vid nybyggen. Likaså förslagen som avser energieffektivisering är innovativa.

Tyvärr beblandas de konstruktiva förslagen med sådana idéer som det förvånar att man inte strukit. Till en uppskattad kostnad om mer än 500 miljoner kronor vill man fortsätta driften av Gobigas samt planera för en andra anläggning. Har man inget lärt av problemen med att kommunen agerar riskkapitalist med gemensamma tillgångar på en osäker energimarknad? 1,8 miljarder har försvunnit ned i sjön (där statliga medel ingår). En nystart är knappast vad Göteborg behöver.

På det stora hela är det här ett ambitiöst och gediget miljöprogram. I stället för fluffiga värdeord får vi konkretisering. Ingen detalj utelämnas. Många åtgärder kan dessutom införas till rätt modesta kostnader och borde få bred politisk uppslutning.

Tyvärr fläckas solen av några märkliga antaganden och mål som går på tvärs med vad kommunen har antagit i helt andra strategidokument. Resonemanget om att arbetstidsförkortning skulle leda till mindre utsläpp är haltande, vilket Göteborgsalliansen rätteligen påpekar i sitt yttrande om programmet. Varför ekologisk odling skulle vara nödvändig för miljön förklaras inte. Det kräver ju att än fler grönområden tas i anspråk för odling av spannmål och grönsaker.

Kan de bästa och mest realistiska delarna av programmet adopteras av politikerna, medan de mindre genomtänkta sorteras bort, har Göteborg förutsättningar att bli ett föredöme i strävan efter minskade utsläpp.