Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Ernst Henry Photography

Göteborgs pensionärer betalar för slöseriet

Alliansen i Göteborg kommer få medborgarnas respekt och aktning om de visar att besparingar främst ska göras i verksamheter som inte direkt berör medborgarna. Det småsinta sparandet i stadsdelarna drabbar främst de som saknar såväl makt som inflytande.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

När det för två år sedan fuskades med resetraktamenten inom kommunala fackförvaltningen Intraservice blev många kommunala chefer nervösa. Det skulle skäras överallt. Inget slöseri skulle tillåtas. Hemtjänstpersonalen i Frölunda och Högsbo som skulle belönas för goda insatser med ett julbord blev utan.

Stadsdelsdirektören i Frölunda beklagade beslutet men konstaterade samtidigt att: "Vi hanterar offentliga medel och det är oerhört känsligt hur dessa spenderas". Kloka ord. Men det är ju inte hårt arbetande hemtjänstpersonal som ska stå i främsta ledet när det sparas.

Stadsdelarna Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné är de senaste i raden som ålagts sparbeting. Deras ekonomiska knipa slår mot äldreomsorgen samt satsningar på barn. Underskottet kan härledas både till tidigare ekonomisk misskötsel samt införandet av den centrala skolnämnden.

Mängden pengar som ska sparas är relativt många andra utgiftsposter i kommunen obetydlig. Men åtgärden drabbar de berörda väldigt hårt. Det handlar om sämre nattbemanning inom hemtjänsten, indragen träffpunkt för äldre och minskat stöd till kulturskolan för barn.

Låt oss betrakta dessa besparingar från de berördas perspektiv: Hemtjänsten är för många äldre livsviktig. Den möjliggör ett välfungerande liv utanför äldreboendet. Hur tänker dessa människor, varav vissa får minskad hemtjänst, när de uppdagas att exempelvis kommunala bolaget Got event brände bort 60 miljoner kronor i rena förluster på Ridsports-EM?

Det här är egentligen klassisk göteborgspolitik. Spara i det lilla, slösa i det stora. Den lilla besparingen är direkt kännbar för vanliga göteborgare medan slöseriet i den stora skalan försvinner i mängden. Glöm inte det offentligägda Göteborg energi och deras miljardsatsning på Gobigas, som nu knappt ens är värd sin vikt som skrot.

Sedan har vi det svårmotiverade organet Business region Göteborg. BRG staplar projekt på hög utan någon som helst verifierbar nytta. Verksamhet för verksamhetens skull. Men de har blivit väldigt slipade på att motivera sin existens. Till sin hjälp har de (enligt 2018-års siffror) sjutton kommunikatörstjänster.

Kontrastera det mot en av besparingarna under 2019 i Örgryte-Härlanda på 1,3 miljoner, vilket får konsekvensen att det sker striktare biståndsbedömning av hemtjänsttimmar. Eller minskade nattarbetspass till en kostnad som motsvarar finansieringen av kommunikatörerna på BRG.

Vissa invänder att det här är separata verksamheter som inte kan eller bör ställas mot varandra. Det är nonsens. Det är olika delar en organisation som ytterst ägs av göteborgarna. Vi delar gemensamt på såväl vinster som förluster.

Kommunala besparingar bör aldrig ske i verksamhetens kärna, utan i de för medborgarna minst viktiga verksamheterna. Ska Göteborgsalliansen, som på pappret basar över Göteborg, i det här läget hyvla i stadsdelarnas ekonomi samtidigt som de inte gör något väsentligt åt det storskaliga slöseriet?

Göteborgsalliansen måste inse att de trots utbrett missnöje över Socialdemokraternas styre inte fick någon stabil majoritet. Att Moderaterna blev mindre än Demokraterna i valet var inte bara en missnöjesyttring riktad mot byggandet av Västlänken. Det var ett underkännande av både Socialdemokraternas och borgerlighetens förmåga och vilja att ställa om kommunens prioriteringar.

Varje plågsam besparing som göteborgsalliansen måste basa över kommer fresta på väljarförtroendet. Det spelar mindre roll om underskottet skapades under rödgrönt styre och nu ska redas upp av allianspolitiker. Det är, för att låna stadsdelsdirektörens ord, känsligt hur skattepengar spenderas.