Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Max Sjöberg: Göteborgs hamn är ingen lokal fråga

Hamnen är ett godsnav för hela norra Europa och står för motsvarande 25% av Sveriges totala varuhandel med omvärlden. Det ligger i hela landets intresse att det fortsätter på detta vis, och då borde också hela Sverige vara med och betala för utbyggnaden.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

För den som går längs Skeppsbron och ser hur Cityverkens stillastående kranar sträcker sig som stålskelett upp mot skyn är det lätt att få uppfattningen av att Göteborgs tid som hamnstad är ett minne blott. Så är det inte. Tvärtom. 

Göteborgs hamn är Nordens största containerhamn. Förra året lastades där över 800 000 containrar med gods, vilket är fyra gånger så mycket som landets näst största hamn och mer än alla andra hamnar i landet tillsammans. Det totala värdet av de varor som passerar där under ett år uppgår till 500 miljarder kronor.

Det är dessutom den enda hamn i landet som är stor nog att erbjuda direktsjöfart till många världsdelar. De andra är helt enkelt för små för att kunna hantera så stora fartyg. Göteborgs hamns vikt för svensk ekonomi kan inte överskattas.

Det senaste decenniet har det genomsnittliga containerfartyget blivit nästan tio gånger så stort. Det gör att många av de största fartygen idag inte kan gå in eller ur Göteborgs hamn fullastade, eftersom farleden kort och gott är för grund. På sikt riskerar det leda till att dessa fartyg lastas om nere på kontinenten istället vilket ger både längre transporttider och högre kostnader för näringslivet.

Ska Göteborgs hamn spela samma roll även i framtiden måste kapaciteten öka, vilket både Trafikverket och Sjöfartsverket rekommenderar. Det rör sig främst om fördjupning och breddning av farleden samt förstärkning av kajerna. Kostnaden beräknas bli runt 4 miljarder kronor. 

Ur regeringens infrastrukturproposition kan utläsas att de bara finansierar åtgärder fram till hamnområdesgränsen. Eftersom själva hamnområdet i Göteborg är vidsträckt skulle det innebära att de maximalt finansierar 8% av kostnaden. Resten hamnar då lokalt eller regionalt.

Men Göteborgs hamn är ingen lokal, eller regional, fråga. Det är ett godsnav för hela norra Europa och står för motsvarande 25% av Sveriges totala varuhandel med omvärlden. Det ligger i hela landets intresse att det fortsätter på detta vis, och då borde också hela Sverige vara med och betala.