Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: Ernst Henry Photography

Adam Cwejman: Fronthaveriet skadar Moderaterna

Det har sedan länge funnits skäl för Göteborgs stad att bryta med Front Advokater. Men Moderaterna har länge stretat emot. Nu tar de i stället åt sig äran för att avtalet har hävts.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Till slut tog Göteborgs stad sitt förnuft till fånga. Avtalet med Front Advokater, stadens (och många grannkommuners) huvudleverantör av juridiska tjänster, hävs. Under våren och sommaren har avslöjandena om överdebitering formligen haglat.

Som en reaktion på detta ansåg Demokraterna redan i maj att avtalet skulle hävas. Enligt ramavtalet finns utrymme för att göra precis detta. Att häva avtalet handlade, enligt kommunalrådet Martin Wannholt, om att "bevara tilliten till den politiska styrningen och ledningen i Göteborg, det lilla som kan tänkas finnas kvar" (GP 28/5).

Men Gustaf Göthberg (M), ordförande i nämnden som ansvarat för beslut rörande inköp av bland annat juridiska tjänster, var av en annan åsikt: Det fanns en "risk", som Göthberg uttryckte det i maj månad, att det skulle kosta göteborgarna ännu mer i form av en dyr rättsprocess mot advokatfirman (GP 26/5).

Göthberg vinnlade sig då om att han var göteborgarnas bästa vän i den här situationen. Han lovade att staden "fortsättningsvis ska gå igenom varje faktura". Men de redan betalda fakturorna ville Göthberg inte granska.

Och när Demokraterna i slutet av augusti yrkade att man skulle nagelfara fakturorna bakåt i tiden valde Göthberg, tillsammans med resten av allianspartierna och de rödgröna att i stället hasta vidare i upphandlingsprocessen. Han kallade Demokraternas yrkande om att stoppa upphandlingen i väntan på en ordentlig granskning för en oseriös "privatspaning" (31/8).

Vad denna ordförande gör är väldigt försåtligt: När avslöjanden om överdebitering landar inskärper han att han ska göra sitt yttersta för att motverka ytterligare slöseri och felaktigheter. Samtidigt vill han varken häva avtalet eller verkligen göra allt för att få till stånd en tillräckligt djup granskning (bakåt i tiden) och vända på alla stenar.

När andra, i detta fall Demokraterna, vill gå längre så obstruerar han samtidigt som han än en gång inskärper att det är han som slår vakt om göteborgarnas gemensamma medel. På Twitter hävdar han inför mötet att det är "dyrt" och "dumt" att häva avtalet med Front Advokater.

Tillsammans med Liberalerna skriver han inför samma möte följande yrkande: ”Med de åtgärder som inköps- och upphandlingsförvaltningen redovisat gör vi bedömningen att staden uttömt de möjligheter till justeringar och korrigeringar, som varit efterfrågade i bred politisk enighet. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att återuppta den pågående, pausade, upphandlingen av juridiska tjänster”.

Detta är en central passage eftersom den visar hur ointresserad Göthberg har varit av att nagelfara relationerna mellan Göteborgs stad och Front Advokater. Men när avtalet, till slut, hävs, så går han blixtsnabbt ut i en debattartikel i GT och tar åt sig äran för att mest envist slagit vakt om medborgarnas pengar (17/8).

Det håller inte, Kapten kappvändare. Det har sedan länge varit tydligt att det skett en systematisk felfakturering. GP:s avslöjanden under våren och sommaren, visselblåsarnas tips, Christel Prinséns granskning i Lerums Nyheter och Ernst & Young-utredningen har alla pekat åt samma håll. Det har hela tiden, i enlighet med ramavtalet, funnits utrymme att häva avtalet.

Gustaf Göthberg har som ordförande i nämnden och högst ansvarig politiker kunnat göra mer men inte gjort tillräckligt. Han har gått ut i sociala medier och lovat att alla fakturor ska granskas men har i själva verket inte gett sitt stöd till förslag om att göra precis detta. Och nu har han, sent omsider, när avtalet väl hävs, mage att ta åt sig äran för att kommunen satt ned foten.

Moderaterna i Göteborg har allvarliga trovärdighetsproblem i sitt styre av staden. Här finns, för att uttrycka sig milt, en del förbättringspotential.