Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Aleksandra Boscanin: Fel att låta religion trumfa svensk lag

När DO skriver att religion kan berättiga till undantag från lagen skickar det inte bara signaler i frågan om badhus.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Bör det vara okej med särskilda ”kvinnotider” i badhus av religiösa skäl? Det är en fråga som har varit föremål för debatt under åtminstone ett och ett halvt år. Diskussionen om särskilda tider enbart för män har dock uteblivet, vilket säger en del om frågans natur.

Nu har Diskrimineringsombudsmannen (DO) tagit sig an frågan. Efter att ha gjort tillsyn av Malmö och Stockholms stad, som tillämpar separerade badtider, skriver DO: ”Att inrätta särskilda kvinnotider på sim- och idrottshallar ska endast i undantagsfall anses vara förenligt med diskrimineringslagen. Huvudprincipen ska enligt lagen vara likabehandling mellan könen och undantag ska tillämpas restriktivt.” (14/12).

Som exempel på undantag som kan vara berättigade nämns kvinnosimmet på Tenstas och Skärholmens sim- och idrottshallar i Stockholms ”vars vars syfte enligt kommunen är att öka simkunnigheten och möjliggöra ett deltagande i simhallsaktiviteter för kvinnor som på grund av religiösa och kulturella skäl annars inte skulle kunna delta". 

Att det är bra att kunna simma kan de flesta enas om. För en del kvinnor och flickor kan separerade badtider vara enda chansen att få möjlighet att lära sig det. Är det så farligt att ge dem en dag i veckan för att göra deras liv mindre begränsade? Här är det viktigt att komma ihåg att det inte är det svenska samhället som har begränsat dem genom att inte erbjuda separerade badtider, det är religion och kultur som begränsar dem genom att påbjuda könsseparatism.

Könsseparerade badtider kan på kort sikt vara en vunnen frihet för den som annars inte får bada, men riskerar på lång sikt att leda till ännu fler begränsningar. Detta då det blir en seger för den fundamentalism som ligger till grund för tanken att kvinnor inte ska bada med män.

Många människor som har erfarenhet av kulturer som skiljer sig mycket från den svenska har kommit hit. Det bäddar för fler liknande scenarion; kulturkrockarna kommer fortgå långt efter att debatten om badhusen tystnat. Hanteringen av badhusfrågan säger inte bara något om samhällets förmåga att hantera just den frågan, utan också om förmågan att hantera framtida kulturkrockar. 

När DO skriver att religion kan berättiga till undantag från lagen skickar det inte bara signaler i frågan om badhus. Det skickar också signaler om vad man som religiös inte bara kan förvänta sig av det svenska samhället, utan också vad man kan kräva av det. Vi bör aldrig tillåta att religion blir ett frikort som får trumfa svenska lagar och regler, varken i denna fråga eller någon annan.