Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Kanske kommer marina övningar i Göteborgs hamninlopp bli en vanligare syn i framtiden. Bild: Nicklas Elmrin

Adam Cwejman: Försvarsmakten kommer till Göteborg, på pappret

Försvarsberedningen föreslår att Göteborg får ett amfibieförband. Det är den första försvarspolitiska goda nyheter för Västkusten på länge. Men vägen från ord till handling är väldigt lång.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Försvarsberedningen hör uppenbarligen bön. I februari skrev vi på denna ledarsida om förhoppningen att beredningsgruppen som skissas på framtida svensk försvarspolitik skulle föreslå återupprättande av amfibieregementet på Västkusten (GP 24/2).

I beredningens slutrapport som nyligen utkom skrivs att det krävs "kvalificerade amfibieförband för att kunna försvara och skydda de viktiga förbindelserna västerut. Därför ska en ny amfibiebataljon etableras i Göteborg."

Dessutom anser beredningen att "organisationsenheten Amf1 omorganiseras och att delar omlokaliseras till Göteborg för att återupprätta ett regemente på västkusten". Inte en dag för tidigt!

Det är femton år sedan Älvsborgs amfibieregemente lades ned. Ett beslut som var uselt redan när det fattades.

Nu finns chans för en vändning. Dessutom föreslås att en organisation för marinens taktiska logistik etableras. Exakt var är osäkert. Men Sveriges roll som värdland för NATO-övningar tas med i beräkningen och då borde väl Göteborg, med sitt centrala läge för sjöfarten och närheten till de Västeuropeiska NATO-medlemmarna, vara en given plats.

Att Sverige ska kunna försvaras är inte bara en fråga om landets suveränitet och välstånd, det handlar indirekt om att kunna bistå våra grannländer för det fall att hela vår region utsätts för oroligheter av en säkerhetspolitisk natur, miljökatastrofer eller andra krissituationer. Det som drabbar Danmark, Norge, Finland och baltstaterna påverkar även oss. Det kommer vi inte runt och detta förstår Försvarsberedningen.

Att hålla handelsförbindelser öppna med omvärlden är helt centralt för att vår levnadsstandard ska kunna bibehållas även i krigstillstånd. Göteborg går inte att utelämna ur denna ekvation. Detta har Försvarsberedningen med all önskvärd tydlighet visat att den förstår.

Det är ingen underdrift, som beredningen skriver, att "dessa förbindelser" är av "existentiellt intresse för både Sverige och Finland". Göteborgs hamn är inte en ensak för västkustborna utan blir i vissa krigslägen en angelägenhet för hela Norden.

Ett viktigt påpekande som görs avseende just västkusten är att även om en stor andel av dagens varutransporter sker över Öresundsbron via långtradare så bedömer Försvarsberedningen att den här förbindelsen är alltför känslig för att ensam agera livlina.

I en krigssituation skulle denna förbindelse till kontinenten "snabbt få stora begränsningar". Därför konstaterar beredningen att just Göteborgs hamn har en "central betydelse för försörjningen av Sverige, Finland och Norge." Även vid terrorhot och betydligt mindre allvarliga situationer än regelrätt krig i regionen så skulle en känslig plats som Öresundsbron behöva stängas ned.

Nog är beredningen lite selektiv här. Även Göteborgs hamn är ytterst känslig. Det krävs inte mycket sabotage eller störande verksamhet för att stänga ned en energi- eller logistikhamn som den i Göteborg.

Men just därför är det så viktigt att det finns en ordentlig marin närvaro som kan arbeta preventivt, vara närvarande och har stor vana av vad som krävs för att försvara ett hamninlopp. Att Försvarsberedningen föreslår detta utan att syssla med vaga och fluffiga förhoppningar är utmärkt. Nu återstår den inte oväsentliga detaljen att förslagen från politiskt håll får ordentligt gensvar.

Men allt analytiskt arbete och de goda förslagen från Försvarsberedningen kan vara helt förgäves. Det saknas politisk enighet om finansieringen. De borgerliga partierna har redan lämnat beredningen eftersom regeringen inte kan lova tillräckligt med pengar.

Socialdemokraterna ställer sig visserligen bakom beredningens slutsatser men att därifrån garantera att pengarna finns tillhanda är en annan sak. Det handlar om 84 miljarder kronor fram tills 2025. Om de borgerliga partierna inte är med i uppgörelsen återstår att Socialdemokraterna enas med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Sannolikheten att den kvartetten skulle vara enig om finansieringsfrågan är väldigt låg.

Med tanke på hur många av statens ansvarsområden som är underfinansierade är frågan om regeringen ens kommer snegla på Försvarsberedningens handlingsplan när kronor och ören väl ska fördelas i kommande budgetar. Västkusten får helt enkelt försvaras med Försvarsberedningens goda intentioner tills beredningens rapport ens kommer nära att förverkligas.