Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Susanna Birgersson: Ett tv-tips, varsågoda!

Om SVT skulle vilja bredda SD-bevakningen en aning har jag ett förslag.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Vissa saker är medierna väldigt duktiga på att lyfta fram och belysa. Dit hör SD:s syn på invandring och brottslighet. Att låta Mattias Karlsson debattera kriminalstatistik verkar ha blivit ett obligatoriskt inslag i SVT:s nyhetsprogram. När Karlsson inte debatterar i svensk tv, skriver han artiklar i utländsk press om samma sak, artiklar som sedan nagelfars av svenska medier, varefter SD får svara på frågor om bilden av Sverige.

Bra tv och kul för SD. 

Men om SVT skulle vilja bredda SD-bevakningen en aning kommer här en annan idé, kanske särskilt lämpad för ett fördjupande nyhetsmagasin som ”Agenda”, med sin 14-hövdade redaktion. Idén är förfärligt enkel och handlar om att rikta strålkastarljuset mot SD:s syn på demokrati och maktutövning.

Så här skrev Richard Jomshof på Facebook hösten 2015: ”För att verkligen kunna påverka politiken i rätt riktning måste vi fortsätta växa, för att därigenom kunna tvinga fram en förändring. För att det ska vara möjligt måste vi fortsätta med att locka över nya väljare till oss. Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.”

Resonemanget var ett svar till den avpolletterade sverigedemokraten Erik Almqvist som klagade på att SD inte tydligt nog förordade en flyktingpolitik av ungerskt slag.

Alltså: ”…och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa…”

Jag vill veta – och, tror jag, en stor grupp svenska väljare med mig – hur SD ser på Ungern, framför allt på hur politiken har begränsat den fria opinionsbildningen inom medier, kulturliv och civilsamhälle, hur vallagarna har omformats på ett sådant sätt att regeringspartiet Fiedesz gynnas. Hur ser SD på centraliseringen och politiseringen av exempelvis domstolar, revisionsorgan, centralbanken och riksåklagaren? 

Den politiska utvecklingen drar i riktning mot att göra Ungern till enpartistat. Men Fidesz har inte fuskat sig till den seger som gjort deras angrepp på rättsstaten och den fria opinionsbildningen möjlig. Försvagningen av demokratin har så att säga skett på demokratisk väg. Demokratin är intakt men den är inte längre liberal, skulle man kunna säga.
När ledande sverigedemokrater antyder att Ungern är ett föredöme borde medierna gräva djupt och grundligt i detta.

Och nu till programidén: Gör ett ingående reportage om utvecklingen i Ungern sedan Fidesz kom till makten för sju år sedan. Bjud in SD:s partiledare Jimmie Åkesson eller chefsideolog Mattias Karlsson. Bjud också in någon politiker från Moderaternas ledarkrets. Låt båda få svara på precisa frågor om demokratins fundamenta utifrån reportaget. Låt dem debattera. Bjud in statsvetare. Inte de gamla vanliga partimärkta statsvetardebattörerna, utan förslagsvis demokratiexperten Peter Esaiasson från Göteborgs universitet eller professor Li Bennich-Björkman från Uppsala. De skulle kunna blottlägga skillnaden mellan olika demokratityper, skillnaden mellan populistisk och liberal demokratisyn, samt klargöra vad som står på spel.

På grund av Sverigedemokraternas inträde och tillväxt i svensk politik, och med anledning av Moderaternas öppning mot parlamentarisk samverkan, är det hög tid att ställa de grundläggande frågorna om demokratin.

I vilken mån ska de folkvalda kontrollera statens övriga funktioner? Behöver vi en författningsdomstol som kan hålla farliga eller bara alltför ivriga politiker i schack? Hur stor del av den reella makten ska ligga i händerna på jurister och byråkrater? När blir folkstyret ett förtryck av oliktänkande? Hur skyddar man etniska, religiösa och sexuella minoriteter mot majoritetens idéer om hur man bör leva och vara? 

Frågorna är svåra, och svaren är inte alltid självklara. I vilken utsträckning SD är ett hot mot demokratin är också en öppen fråga. Men det är hit den seriösa granskningen av partiet behöver utsträckas. Och det är här diskussionen om förutsättningarna för framtidens politiska brobyggen måste ta sin utgångspunkt.