Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jakob Heidbrink: Endast svenska medborgare har villkorslös rätt att vistas här

Kritiken mot Moderaternas nya förslag är oärlig. Det är redan i dag möjligt att utvisa personer som inte är svenska medborgare. Även om personen inte har dömts för brott.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

Moderaterna har föreslagit att utlänningar ska kunna utvisas för misstanke om inblandning i gängkriminalitet. ”Utvisning utan dom”, kallas detta nu. Linda Snecker, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, jämför förslaget med Nordkorea. Justitieminister Morgan Johansson anklagar Moderaterna för att vara ”övertända”.

Kritiken är djupt oärlig, oavsett vad man i sak anser om förslagen.

Utgångspunkten är att ingen enligt folkrätten har en villkorslös rätt att vistas på annan stats territorium: sådan rätt har endast medborgare. Alla andra vistas i främmande stat på nåder. Staten behöver inte ens ange någon grund till varför den inte vill ha en utlänning där. Detta är en aspekt av varje stats folkrättsliga suveränitet.

Den folkrättsliga regeln är bakgrunden till regeln i regeringsformen att ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras från att resa in i riket, och att ingen svensk medborgare får berövas sitt medborgarskap. Historiskt har det nämligen varit populärt hos totalitära stater att landsförvisa medborgare, frånta dem sitt medborgarskap och att sedan hindra dem från att komma tillbaka.

Men utlänningar kan alltså mycket väl landsförvisas, och Sverige behöver strängt taget inte ens ange något skäl. Inte heller den svenska grundlagen utgör alltså grund för kritik mot Moderaternas förslag.

Tittar man sedan i den lag som reglerar utlänningars rätt att vistas här, utlänningslagen, regleras utvisning i två kapitel, nämligen dels i åttonde kapitlet, som handlar om utvisning i allmänhet och dels i det senare tillkomna kapitel 8 a som handlar om utvisning på grund av brott.

Det är alltså en sak att helt allmänt utvisa en utlänning och en annan sak att utvisa en utlänning på grund av brott. Vi har med andra ord redan nu situationer i vilka Sverige kan utvisa utlänningar utan att de begått brott: Moderaternas förslag är inte nydanande. Moderaterna föreslår endast ytterligare en grund att utvisa utlänningar.

Den inledande bestämmelsen i åttonde kapitlet, första paragrafen i utlänningslagen hänvisar till lagen om särskild utlänningskontroll. I den lagen stadgas att en utlänning får utvisas om det är särskilt påkallat med hänsyn till rikets säkerhet eller om det av olika anledningar kan befaras att utlänningen avser begå terrorbrott. Inget sägs där om någon föregående dom. Sådan utvisning är ett beslut som fattas av vanliga myndigheter. Överklagande kan endast ske i några få fall och går i vissa av dessa fall till regeringen, inte till domstol. Om Moderaterna alltså ska anses vara övertända och vilja införa nordkoreanska förhållanden, är det bara att konstatera att vi redan lever i Nordkorea.

Man kan förstås ha olika åsikter om det rimliga i att jämställa gängkriminalitet med hot mot rikets säkerhet eller terroristbrott. Men att ta till Sneckers eller Johanssons brösttoner, när de åtminstone borde veta att Moderaternas förslag inte är något nytt och inte inför någon ny princip, det är att vilseleda allmänheten.