Aleksandra Boscanin: En stor skandal

Hur kan en icke-vaccinerad anställd få röra sig fritt på förlossningsavdelningen under pågående mässlingsutbrott? Är det rimligt att ovaccinerade personer överhuvudtaget ska få arbeta inom vården?

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Mässling är ovanligt i Sverige tack vare att alla barn erbjuds vaccination mot sjukdomen. Trots detta pågår sedan mitten av december ett utbrott av mässling i Göteborg. Även en anställd på Sahlgrenska har smittats. Då personen har vistats på förlossningsavdelningen kan denna ha fört smittan vidare till 63 nyfödda bebisar.

Att detta kunnat ske är en skandal av stort mått. Enligt Sahlgrenskas chefläkare Görel Nergelius är det oklart vilket vaccinationsskydd som den anställde har, men sannolikt är personen inte vaccinerad mot mässling (GP 2/1). Hur kan en icke-vaccinerad anställd få röra sig fritt på förlossningsavdelningen under pågående mässlingsutbrott? Är det rimligt att ovaccinerade personer överhuvudtaget ska få arbeta inom vården? 

Ovanstående frågor bör dock inte främst ställas till företrädare från sjukhuset, utan till ansvarigt statsråd. Enligt Nergelius finns idag inga möjligheter att kräva att medarbetarna ska vara vaccinerade (Aftonbladet 2/1). Händelsen på Sahlgrenska visar därför att det finns behov av att kunna ställa sådana krav; i synnerhet för personal som vistas på förlossnings- och barnavdelningar i och med att små barn inte kan vaccineras. När det gäller just mässling fås den första dosen vaccin vid 1,5 års ålder.

Utöver små barn finns det även personer som inte kan vaccineras mot mässling och andra smittsamma sjukdomar på grund av sjukdomsorsaker. Vidare finns det en grupp som var för gammal för att få vaccin mot mässling när det introducerades som barnvaccin. Enligt Folkhälsomyndigheten finns ytterligare en immunitetslucka i befolkningen; personer som invandrat till Sverige och förblivit ovaccinerade. Det är en grupp vars storlek inte är obetydlig, vilket gör frågan om ett vaccinprogram för vuxna relevant.

Sahlgrenska erbjuder nu vaccin till samtliga anställda födda mellan 1960 och 1980, då de anses ha osäker immunitet (GP 3/1). Detta är något som borde erbjudas nationellt till alla vuxna som saknar immunitet, något som den skandinaviska verifikationskommittén, som granskar arbetet med att eliminera mässling och röda hund, föreslog för ungefär ett år sedan.

Att vaccinera sig handlar om att ta ansvar för sig själv, men också om omsorg för andra människor. Om alla som kan vaccinera sig gör det skyddar man även små barn och de som inte har möjlighet att vaccinera sig till följd av sjukdomar. I och med de inte obetydliga immunitetsluckor som finns bland befolkningen har staten ett ansvar att erbjuda vaccin även till vuxna. 

Staten kan inte tvinga människor att vaccinera sig; men den kan erbjuda möjligheten och adekvat information om vaccin innebär. Vidare bör man ställa krav på särskilda yrkesgrupper så som vårdpersonal. Det är inte rimligt att personer som inte kan vaccinera sig ska behöva insjukna på sjukhuset, till följd av att de smittats av någon som inte vill ta vaccin.