Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Jonas Lindstedt
Bild: Jonas Lindstedt

Andrej Kokkonen: De invandringskritiska partierna och politiken

De invandringskritiska partierna förändrar på sikt väljarnas åsikter samt andra partier, både till att bli mer invandringskritiska men även motsatsen, skriver gästkolumnisten och statsvetaren Andrej Kokkonen.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

I tre krönikor har jag visat att invandringskritiska partier – trots att många debattörer hävdar motsatsen - sannolikt inte hotar demokratin i Västeuropa (Se GP 14/1, 25/2, 8/4) . Däremot finns det skäl att tro att partierna kommer att påverka invandringsopinionen i en mer restriktiv riktning.

Vilka politiska partier vi har bestäms till stor del av vilken politik väljarna efterfrågar. Att invandringskritiska partier skördar framgångar beror alltså på att många väljare efterfrågar en mer restriktiv invandringspolitik. Vad många kanske inte vet är att partierna också påverkar sina väljares åsikter – och därmed är med och påverkar den opinion de lever på.

Det finns en stor statsvetenskaplig litteratur som pekar mot att väljarna lyssnar på vad deras partier säger och tar till sig i alla fall delar av budskapet.

Det gäller även invandringskritiska partier och väljare. Jag och två kollegor har till exempel i en studie visat att väljare i Sverige och Nederländerna som röstar på invandringskritiska partier tenderar att radikaliseras i sina åsikter, och bli mer invandringskritiska, över tid, trots att de redan är mycket kritiska till invandring när de börjar rösta på partierna.

I takt med att invandringskritiska partier vinner över fler väljare kommer således motståndet mot invandring att öka bland en stor grupp väljare i Västeuropa.

Mycket forskning pekar även mot att etablerade högerpartier ofta kopierar framgångsrika invandringskritiska partiers politik för att hindra väljarflykten till partierna. Moderaternas omsvängning i flyktingfrågan de senaste åren är ett exempel.

En trolig effekt av sådana strategier är att många av deras väljare kommer att följa efter och också bli mer invandringskritiska (men möjligen mindre invandringskritiska än om de istället hade börjat rösta på invandringskritiska partier). Med andra ord kommer motståndet mot invandring förmodligen att öka även bland många etablerade högerpartiers väljare framöver.

Innebär detta att opinionen som helhet kommer att bli mer invandringskritisk i takt med invandringskritiska partiers valframgångar? Inte nödvändigtvis. I vår studie kunde vi se en motsatt rörelse bland miljöpartiers väljare: de blev mer positiva till invandring över tid.

Miljöpartiet brukar ofta utmåla sig som Sverigedemokraternas motpol och har sedan länge drivit på för en mer liberal invandringspolitik. Deras nederländska motsvarighet har en liknande roll. Det är därför inte konstigt om deras väljare lyssnar på partierna och blir mer vänligt inställda till invandring över tid.

Om övriga partier på vänsterkanten följer efter kommer vi därför att se en ökad polarisering, snarare än en mer restriktiv opinion, i invandringsfrågan. Väljer Socialdemokraterna istället att förena sig med Moderaterna och förespråka en mer restriktiv invandringspolitik kommer förmodligen de senaste årtiondenas förändring av invandringsopinionen i liberal riktning att stanna upp och kanske vridas tillbaka. Partiers strategival spelar roll – även för opinionen.