Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Operation. För många svenskar kan väntan på rätt behandling eller operation vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.  Bild: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Operation. För många svenskar kan väntan på rätt behandling eller operation vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Bild: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Adam Cwejman: Cwejman: Varför väntar svenskar så länge på sin vård?

Det behövs bättre och mer tillförlitlig statistik som visar hur illa ställt det egentligen är med vårdköerna i Sverige jämfört med resten av Europa.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I ett pressmeddelande stoltserade arbetsgivarorganisationen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) med att Sverige är: "i topp i internationell jämförelse av sjukvård”. SKL hade precis släppt en rapport där detta konstaterades.

Snabbt visade det sig emellertid att en del av slutsatserna som drogs i rapporten var helt felaktiga. Christer Bark på tidningen Sjukhusläkaren har i en serie artiklar påvisat att den data som SKL använder, för att bygga uppgiften att Sverige har de fjärde kortaste operationsväntetiderna i Europa, är felaktig.

SKL grundar sin landsjämförelse på mycket bristfällig data från OECD. Uppgifterna om de olika väntetiderna bygger på olikartade definitioner från vilket ögonblick patienten väntar, vilket innebär att de inte är direkt jämförbara.

Här har annars ansedda OECD tabbat sig rejält. SKL:s första misstag var att använda datan rakt av. Deras andra misstag var att inte ordentligt backa från detta misstag när det väl uppdagats.

I stället slår SKL ifrån sig kritiken och hävdar på Vårdbloggen som organisationen driver, genom Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL att: ”De data vi redovisar är inte missvisande, utan både sanna och relevanta” .

Det stämmer inte. Samtidigt hävdar nämligen Hans Karlsson från SKL i en replik publicerad i tidningen Sjukhusläkaren att han: ”delar den bild som Sjukhusläkaren tecknar av brister i OECD:s statistik”. Vilket går på tvärs med förklaringen som han låtit publicera på SKL:s Vårdblogg.

Vidare skriver Karlsson i inlägget på Vårdbloggen att: ”Man kan hävda att statistik som inte är perfekt inte ska redovisas, men vi menar att motsatsen också kan gälla”. Vad är det för förklaring? Ska missvisande data sammanställas för att kunna stödja en tes som det alltså inte finns stöd för?

SKL redovisar inte i avsnittet om väntetider i rapporten att det skulle vara svårjämförbar data och att det därför inte kan dras några slutsatser av den. Tvärtom. De hävdar, felaktigt, att det är ”jämförbar” data, vilket det inte är. Länderna räknar väntetiderna mycket olika, vilket tidningen Sjukhusläkaren förklarat ingående.

Att det sprids myter om svensk sjukvård är beklagligt. I synnerhet om det syftar till att skönmåla ett fenomen, i detta fall operationsväntetider, som annars behöver förstås och åtgärdas så att ytterst liv kan räddas. Här är det en av landets största arbetsgivarorganisationer som sprider direkta villfarelser om Sveriges vårdväntetider.

Bortanför skönmålningen av väntetiderna finns tyvärr en mer problematisk verklighet. Enligt Sjukhusläkaren som gjorde en granskning 2016 är det efter att beslut om operation har fattats i Danmark konsekvent kortare väntetider än i Sverige. Det gäller samtliga undersökta operationer. I många fall är det tre eller fyra gånger längre väntetider i Sverige än i Danmark.

Detta är sprängstoff. Varför väntar danska patienter en bråkdel av tiden på nödvändiga behandlingar jämfört med svenska patienter? Kanske är det just SKL som borde besvara den frågan i stället för att sålla sig till kören av de som okritiskt fortsätter bygga vidare på myten om en ”vård i världsklass”.