Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Adam Cwejman: Cwejman: Staden har ett ansvar för näringsidkare som kommer i kläm

Staden har ett ansvar att hjälpa näringsidkare som drabbas av försenade infrastrukturprojekt.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Våren kom och gick. Likaså sommaren. Men Vasabron blev ändå inte färdigbyggd. Tanken var att den skulle stå klar i april. Men på grund av bristfällig konstruktion kommer arbetet att behöva göras om från grunden. Vilket nu också sker. Ny sluttid är juli 2019.

För många göteborgare påverkar det på marginalen. Spårvagnarna tar omvägar. Bilar, cyklar och gångtrafikanter får leta sig runt. Men vissa lider mer än andra

För restauranger och krogar är stora flöden av människor oumbärliga. Syns du inte så finns du inte. Passerar människor inte naturligt platsen krävs något extraordinärt för att få folk att komma dit. Krogbranschen är svår men kommer för vissa att bli betydligt värre framöver.

Tre krogar precis vid Vasabron hotas av konkurs och dras just nu med stora skatteskulder. Trafikkontoret är kallsinnigt. De betalar, enligt biträdande trafikdirektör, väldigt sällan ut ersättning till näringsidkare för så kallade förmögenhetsskador.

Det finns ännu ett problem med förseningen. Rosenlundsbron ska, som ett led i Västlänksbygget, rivas.  Men det kommer innebära att Vasabron inte är klar när Rosenlundsbron rivs. Avståndet mellan vallgravsövergångarna blir rätt rejält. Näringar i närområdet kommer drabbas.

Liknande exempel på restauranger och krogar i centrala Göteborg som får det tufft de kommande åren lär dugga tätt. Hasseblads på Östra Hamngatan hör till dessa. På grund av västlänksbygget är nu restaurangen granne med ett stort shackt till 2021. Men vi vet ju hur det är med slutdatum i den här staden.

Vilka rättigheter har enskilda privatpersoner och näringsidkare om de drabbas, ekonomiskt, av kommunal inkompetens och senfärdighet? Tyvärr är det rättsliga skyddet svagt.

Det finns uttömmande regler för direkt expropriering av egendom för de händelser då exempelvis tåglinjer ska dras fram. Men näringsidkare som hamnar i kläm för att byggen försenas eller vansköts på annat vis har svagt lagstöd för kompensationskrav. Bevisbördan ligger dessutom alltid på den drabbade att belägga att det finns ett direkt samband mellan byggen och förseningar av dessa och de ekonomiska problemen.

Stat och kommun har en nivå av makt som, fel hanterad, kan leda till enorma skador för tredje part. Att tabba sig med en upphandling eller inte ställa rätt krav kan - som vi nu blivit varse - innebära att verksamheter lider förluster. Lägg därtill en trafiksituation som i Göteborg börjar nå någon sorts kokpunkt och vem som helst kan lista ut att affäreena i centrum riskerar att gå en tuff tid till mötes.

Det är klart att broar måste renoveras, vägar byggas och infrastruktur hållas i trim. Problemet är att det sker väldigt mycket just nu och hanteringen av det hela gör att många göteborgare helt enkelt undviker stadskärnan. Utan ordentlig kompensation, ersättningslokaler och annan form av hjälp från det offentliga - som ändå ansvarar för att konsekvenserna av byggen ska vara minimal - riskerar centrala Göteborg åderlåtas på verksamheter. Det var väl ändå inte tanken?