Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Adam Cwejman: Cwejman: Skyll inte på diskrimineringen

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Varför är utrikes födda arbetslösa i större utsträckning än inrikes födda? Den frågan har många försökt besvara, med mer eller mindre lyckade resultat. En populär förklaring är att det råder omfattande strukturell diskriminering i Sverige.

Detta skulle enligt förespråkarna av teorin förklara varför personer med liknande utbildningsbakgrund, men med olika ursprung, skulle ha olika svårt att få arbete.

Regeringens nyligen publicerade långtidsutredning kommer fram till en annan slutsats. Den visar att det i Sverige finns ett mycket starkt samband mellan ”grundfärdigheter och sysselsättning”. Det viktiga är således inte vem du är, utan vad du kan. Slutsatsen gäller oavsett vilken åldersgrupp eller ursprung som personen tillhör. Det noteras i utredningen att det faktiskt är en något högre andel utrikes födda (54 procent) än inrikes födda (49 procent) med goda färdigheter som har arbete som kräver högskoleutbildning.

Kärnbudskapet är att det inte ”finns några signifikanta skillnader mellan utrikes och inrikes födda när det gäller att ha ett arbete, om hänsyn tas till nivån på färdigheterna”. Skälet till de stora sysselsättningsproblemen bland utrikes födda är således att de ofta har kortare utbildning och färre kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Man kan givetvis argumentera för att orsaken till skillnader i utbildning och färdigheter är att människor med utrikes bakgrund diskrimineras redan på utbildningsstadiet, och därför inte kan förvärva samma kunskaper som inrikes födda.

En sådan slutsats kan emellertid bara dras om man utgår från att människor, när de väl passerar Sveriges gräns, är identiska avseende bakgrund med alla infödda. Så är det inte. Människor bär med sig olika förutsättningar från hemlandet.

Utredningens slutsatser bekräftar att det lönar sig med utbildning och att utveckla sina kunskaper och färdigheter under hela livet. Däremot är resultaten mindre positiva för de som hängt upp hela sin samhällsanalys på att Sverige är ett genomrasistiskt samhälle där diskriminering avgör människors livschanser.