Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Cwejman: Rötan i förvaltningen värre än befarat

Resultaten av PWC:s granskning visar att det inte var några enstaka olycksfall i arbetet eller slarv som var problemet på Intraservice. Man har satt det i system att helt enkelt strunta i kommunala reseregler.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Förra året briserade en skandal på kommunala Intraservice. Stadsrevisionen upptäckte att man i flera fall frångått gällande regelverk för resor i tjänsten. Det saknades erforderliga underlag och resorna varade betydligt längre än vad tjänsten krävde. Skandalen var omfattande och såväl tjänstemän som politiker har fått gå. 

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Till saken hör att det bara var en stickprovskontroll, även om den ledde till så många – för såväl Intraservice tjänstemän som politiker – graverande uppgifter. Nu har revisionsbyrån PWC, som har avtal med kommunen, på uppdrag av Intraservice gjort en mer extensiv granskning för att följa upp det som Stadsrevisionen påbörjade förra året, vilket SVT Väst rapporterar i en artikel..

Resultaten visar att det inte var några enstaka olycksfall i arbetet eller slarv som var problemet på Intraservice. Man har satt det i system att helt enkelt strunta i kommunala reseregler.

Ett axplock från rapporten: I de resor som granskades, hundra till antalet, saknades det angivna syften för 71 av 163 resenärer. Det är alltså inte uttryckligen motiverat varför de har åkt på resorna och vilket mervärde som finns för Intraservice. I många fall saknas signaturer, beslutsunderlag eller några som helst dokumenterade beslut över varför vissa åker iväg på resor. 

Förvaltningschefen ska fatta beslut om resor, vilket också skett. Men för 37 av resenärerna saknas helt och hållet beslut. Regelbrotten är så allvarligt att PWC inte ens närmare kan granska resorna eftersom det inte står klart vem som ansvarat för dem.

I samband med fjorton utlandsresor har det betalats ut mer traktamenten än vad som är motiverat av resans längd – detta då resorna fortgick längre än vad som krävdes i tjänsten. Detta är sannolikt ett fall för Skatteverket då det då handlar om utebliven förmånsbeskattning. I 16 fall har kostnadsutbetalningar attesterats av personen det själv berör. I strid mot attestreglementet. 

PWC har funnit att det förekommer ”en eller flera brister eller avvikelser från regelverk” i 81 av de 100 utlandsresorna. De konstaterar även att många brister i Intraservice resehantering går att: ”hänföra till praktiska överväganden samt att beslut om utlandsresa i många fall har fattats på informella grunder”. 

Man följer helt enkelt inte reglerna, slarvar och skarvar med hanteringen och beter sig allmänt vårdslöst. På många av PWC:s frågor tycks inte de ansvariga tjänstemännen har något svar. ”Någon tydlig förklaring” har inte framkommit som PWC torrt konstaterar.

Vidare skriver PWC att ”tillämpningen av regelverket, och därmed uppfyllandet av dess kontrollsyfte, har inte varit ett prioriterat område varken i verksamheten eller i Nämnden”. Man har helt sonika valt att inte prioriterat att följa regler.

Någon tidsbrist eller stress kan man knappast skylla på. Man hade ju inga problem att stanna på resmål betydligt längre än vad som arbetet krävde. Kan man resa för miljoner på skattebetalarnas bekostnad kan man nog också kosta på sig att ordna ordentligt beslutsunderlag för resorna. 

PWC:s avslöjande förändrar inte läget på något sätt. Snarare bekräftas misstanken från förra året att Stadsrevisorns stickprovskontroll inte var något undantag utan en inblick i ett systematiskt underlåtande att följa reglerna. Är det så att kulturen på Intraservice stack ut i den kommunala förvaltningen eller finns det mer röta om man lyfter på fler stenar?