Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Adam Cwejman: Cwejman: Förpassa nazisterna till periferin

Rätten att demonstrera kan bara undantagsvis inskränkas. Det ska inte behövas nu. Polisen i Göteborg har en gedigen vana av att bevaka demonstrationer. Men rätten att demonstrera är inte liktydig med att på det omkringliggande samhällets bekostnad demonstrera varsomhelst.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Polisens rättsavdelning i Göteborg har beslutat att nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen ska beviljas demonstrationstillstånd den 30 september, i samband med Bokmässan. Polisen nekade NMR att samlas vid Götaplatsen och marschera nedför Avenyn. 

I stället har Polisen beslutat att samlingen ska ske vid Skånegatan, precis utanför Svenska Mässan där Bokmässan kommer att pågå, för att vidare via Sten Sturegatan, Parkgatan och Brunnsparken avslutas på Gustaf Adolfs Torg.

Rätten att demonstrera är inskriven i Regeringsformen. Den gäller även för nazister. Det är ingen absolut rätt, vilket Polisen påpekar i sitt beslutsunderlag. Det motiverar också inskränkningar när det föreligger säkerhetshot, vilket Polisen i beslutsunderlaget konstaterat. Trots att detta förklaras i beslutet drar inte polisen rätt slutsatser av lagtolkningen. 

Om en demonstration riskerar att skapa ordningsstörningar, säkerhetshot eller kraftigt påverka trafiken kan den omdirigeras och planeras om av polisen. 

Under Bokmässan är innerstaden fylld med folk, hitresta från hela landet. Med tanke på det stora folkflertalet och att det dessutom rör sig om en helgdag kommer mängden människor i rörelse, på de platser där manifestationen planeras äga rum, vara omfattande.

Ju fler människor i rörelse, desto svårare kommer polisen få att hålla ordning på stan. Det finns inget som förhindrar polisen från att förlägga manifestationen till något yttre område där liknande säkerhetsrisker inte förekommer, eller i varje fall är mindre. Göteborg är stort och har gott om torg, varför använda det som är svårast att bevaka?

Det finns andra omständigheter som är helt frånvarande i polisens beslut. Nazisterna kommer att passera och befinna sig i närheten av synagogan på det judiska årets viktigaste helgdag, Yom Kippur, som infaller samma dag som demonstrationen.

Är det polisens tolkning att en organisation vars ideologi resulterat i miljontals döda judar, inte utgör ett säkerhetsproblem för de som ska till och från synagogan? Även om man inte ska utgå från att nazisterna kommer hoppa på enskilda judar så kommer demonstrationens sträckning påverka hur besökare till synagogan resonerar om sin resväg. För dem är detta ett högst påtagligt säkerhetshot. Det är aspekter av detta slag som polisen är skyldig att ta med i ett beslutsunderlag. Så har inte skett.

Rätten att demonstrera kan bara undantagsvis inskränkas. Det ska inte behövas nu. Polisen i Göteborg har en gedigen vana av att bevaka demonstrationer. Men rätten att demonstrera är inte liktydig med att på det omkringliggande samhällets bekostnad demonstrera varsomhelst. Det är polisens rätt och i deras makt att anpassa demonstrationer på ett sådant sätt att ordningsstörningarna hålls till ett minimum och att demonstrationer kan genomföras.

Polisen ska inte stifta lagar utan se till att de åtföljs. Det finns inget i denna text som föreslår en annan ordning. Inom lagens råmärken finns gott om utrymme att disponera demonstrationer på ett sådant sätt att ordningen i Göteborg inte rubbas mer än vad som är nödvändigt. Det arbetet har Polisen misslyckats med.