Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Adam Cwejman: Cwejman: Bygg centralt, inte i periferin

Att Göteborg behöver bostäder är ingen hemlighet. Men är verkligen punkthus invid Skatås vägen framåt?

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Förra veckan beslutades i kommunfullmäktige att 260 bostäder ska byggas vid Härlanda Tjärn. En skola för 550 elever kommer dessutom uppföras. Satsningen ingår i samverkansprojektet BoStad 2021 i vilket Göteborgs Stad och byggbolagen samarbetar inför stadens fyrahundraårsjubileum

Att nagga naturreservatet i kanten, även om det gällande skolan till viss del rör sig om en grusplan som idag mest används som parkeringsplats, är det inte okontroversiellt. Det har inkommit över 400 protester mot bygget. 

Det har blivit enklare att bygga i Göteborgs periferi – i detta fall vid Härlanda Tjärn – eftersom man där har helt obebyggd mark att använda sig av. Ett bekvämt alternativ till att förtäta centralt. Men det borde vara det omvända.

Att bygga centralt, där det finns många kollektivtrafiklinjer och ett mer välutbyggt vägnät (genom Björkekärr löper bara en huvudväg), är betydligt rimligare än att inkräkta på det största naturområde som göteborgarna har att tillgå.

Det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt att bygga i Björkekärr. Såväl Spåntorget som Trätorget behöver sannolikt större kundunderlag för att affärsverksamheterna ska kunna gå runt. Området ger boende hög livskvalitet på grund av närheten till naturen. Samtidigt undrar man varför reservatets utlöpare in i området ska behöva skövlas? Och på sikt finns också problem med överbelastning på den enda kollektivtrafiklinjen i området, 17-bussen. 

Samtidigt som kommunfullmäktige beslutar om byggprojekt i Björkekärr står Skeppsbron alltjämt obebyggd och Heden, Göteborgs egen Gobiöken, kommer sannolikt aldrig bebyggas ordentligt. Fördelen med centrala projekt är att inga naturvärden riskeras och dessutom får man upp befolkningstätheten till den nivå som krävs för att den hotade handeln ska kunna överleva. Det är både ur ett miljöperspektiv, men även ekonomiskt, rimligare att bygga centralt.

Men vad vi nu ser är att det byggs i utkanten av staden. Det är ett Göteborgsproblem med anor. Tidigt i stadens historia, som ekonomhistorikern Jan Jörnmark beskrivit, tvingade de stora landerierna ut bebyggelsen i periferin. Nu är det i stället motorlederna och utmaningar av en politisk natur som försvårar en förtätning i innerstaden.

Problemet är att Göteborgspolitikerna, genom att stadsplaneringen på många håll kört fast, inte kan tacka nej till något. Bristen på hyresrätter är dessutom omfattande, trots att stadens styrande länge talat sig varma just för den här boendeformen. 

När Hem och Hyra granskade hur många hyresrätter som byggs i Sverige fann man att i Stockholm färdigställdes 8,7 hyresrätter per 1000 invånare. I Malmö var siffran 11,8. Motsvarande antal i Göteborg var 3,4. Mindre än hälften av antalet i alltså Stockholm. Det är förstås ett underbetyg för staden.

Är man fattig på bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet har man inte råd att vara petig eller kräsen. Så måste väl politikerna i kommunfullmäktige ha resonerat när de klubbade igenom förslaget att bygga intill Härlanda Tjärn. Det kan de möjligen inte klandras för. Däremot illustrerar det ett djupare problem med stadsplaneringspolitiken i Göteborg.