Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Pontus Lundahl/TT

Karin Pihl: Chefskaoset farligt för de äldres hälsa

Ständig omsättning av personal, men också av chefer, är en central förklaring till varför coronasmittan har kunnat spridas på äldreboendena i Göteborg.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Göteborgs stad har inte skyddat sina äldre. Efter GP:s granskning av coronasmittans spridning på stadens äldreboenden, som visade att fler äldre avlidit i covid-19 än vad staden uppgett, har kommunen tillsatt en extern granskning. Den redovisas fullt ut senare under hösten, men politikerna fick redan i onsdags en dragning om de stora bristerna.

Till stor del handlar det om problem som har uppmärksammats på flera håll runtom i Sverige: Personalen har inte haft förståelse för grundläggande hygienrutiner, det har varit brist på skyddsutrustning och omsättningen av undersköterskor är för stor.

Men det handlar också om hur förvaltningen är uppbyggd. Det finns ett glapp mellan stadens ledning och politikerna, och mellan de anställda och cheferna. Kommunen själv har i den senaste förvaltningsberättelsen konstaterat att det finns ”en risk att högsta ledningsnivå inte alltid har tillgång till tillräcklig information för att fatta strategiska beslut rörande arbetsmiljö och hälsa, vilket kan påverka förutsättningarna för en god leverans till dem vi är till för”.

Att styra en verksamhet mot ett bestämt mål – som att minska risken för att coronasmitta sprids bland de äldre – blir svårt för den chef som inte har örat mot marken. På samma sätt blir det svårt för cheferna inom förvaltningen att utföra sitt jobb om det inte finns tydliga riktlinjer från politiskt håll om vad som behöver göras.

Det här strukturella problemet har funnits länge, och går igen inom flera olika verksamheter. Ett tydligt exempel finns inom hemtjänsten, som under en lång tid har dragits med stora brister. Haveriet med hemtjänstens mobilsystem för rapportering av utfört arbete i Göteborg visar hur verksamheten påverkas av bristande lyhördhet från högsta chefsnivå.

Systemet krånglade och de anställda kände sig övervakade. Områdescheferna rapporterade till sina chefer att de inte upplevde att de kunde ta ansvar för bristerna i hemtjänstpersonalens arbetsmiljö (Arbetet 15/4).

Det talas mycket om problemet med hög omsättning av personal på äldreboendena och inom hemtjänsten. Det är helt uppenbart att det är en central förklaring till varför smittan har kunnat spridas. Vad det talas mindre om är dock omsättningen av de som har ansvar att styra stadens verksamheter.

Det säger sig självt att en verksamhet blir svårstyrd om chefer och organisatörer avlöser varandra.

2017 genomförde GP en granskning som visade att den årliga omsättningen av chefer inom Göteborgs stad är stor – 20 procent för äldreomsorg och hemtjänst. Året innan gjordes 579 nya chefsrekryteringar.

En förklaring till varför många chefer på mellannivå valde att lämna var just otydlighet i arbetsuppgifterna och hög arbetsbelastning. Staden själv pekar ut just välfärdssektorn som ett område med särskilt hög arbetsbörda. De har hand om många medarbetare, kraven är höga och stödet från högsta nivå brister.

Den offentliga sektorn håller på att förtvina inifrån. Stödprogram och insatser för ökad trivsel på arbetsplatserna genomförs. Men det tar tid att bygga upp en stabil och hållbar organisation. Det är inget man löser långsiktigt genom ett tillfälligt projekt.

Att driva en verksamhet där organisationscheferna såväl som medarbetarna klarar av sina uppgifter med nöd och näppe kanske fungerar under normala omständigheter. Vid ett krisläge innebär det katastrof. Förhållningssättet till hur offentlig förvaltning styrs måste förändras i grunden.