Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I Medgång. Annie Lööf är i dag i Göteborg på Centerpartiets kommundagar.

Mathias Bred: Centerpartiet  kommer till stan

Centerpartiet satsar på storstadsregionerna inför valet 2018. Där finns nya väljargrupper, men också möjligheten att förändra partiet.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Idag inleder Centerpartiet sina kommundagar i Göteborg. Det är ett parti i medgång som besöker en stad där man historiskt har varit svagt men nu ser möjligheter att växa.
Nationellt finns det i dag ett stort intresse för Centerpartiet. I Ekots sammanställda mätning för januari fick C 9,3 procent. En del av detta kan förklaras av en Annie Lööf-effekt. I DN/Ipsos senaste mätning toppade hon förtroenderankningen av partiledarna. Det är första gången på 16 år som den partiledare som har högst förtroende inte kommer från S eller M. Nämnas bör kanske att Lööfs förtroende i sig inte är exceptionellt högt, utan att det snarare handlar om att Anna Kinberg Batra och Stefan Löfven åtnjuter lågt förtroende. 

Till Centerns framgångar i opinionen kommer en annan förändring som färre kommentatorer verkar ha noterat. Andra partiers förflyttningar i kombination med att andra sakfrågor hamnat i fokus gör att Centern är på väg att åter igen få centerpositionen i svensk politik. 

Det var ju en gång den tidiga bonderörelsens mål. De visste att också ett litet parti kan utöva stor makt i parlamentet om det befinner sig i en mittenposition. Få mandat kan då kompenseras genom att skickligt manövrera och välja mellan förslagen från de större partierna på kanterna. Centerpartiet blir tungan på vågen.

Men innan C kan växla in det nya intresset och förtroendet från väljarna i en ny starkare och självständigare position måste det först realiseras i ett val. Då är storstäderna avgörande för det här som Centern har potential att växa. Partiet har ju av historiska skäl varit starkt där det funnits lantbrukare men nästan obefintligt i storstäderna. Idag har man en fungerande Stockholmsavdelning men står fortfarande utanför politiken i Göteborg och Malmö.

Storstäderna erbjuder nya väljargrupper men innebär också en möjlighet för partiet att förändras. I landsbygdskommunerna är C sällan särskilt förändringsbenäget, utan fortfarande i praktiken ett agrarkonservativt parti som lokalt ofta domineras av några få familjer. C är fortfarande också det parti som har minst andel representanter med utomnordisk bakgrund - färre än Sverigedemokraterna. Det är enklare för partiet att förändra sammansättningen i storstäderna där man kan börja på ny kula och inte behöver förhålla sig till partiadeln.

Göteborg fick inte någon centeravdelning förrän på 1950-talet. Och det dröjde till 1966 innan man första gången tog sig in i fullmäktige. Man hade goda tider under 1970-talet, men sedan valet 1991 har partiet aldrig haft mer än ett mandat i kommunfullmäktige. I dag har de inget. I kommunvalet 2014 röstade 2,5 procent på C. Det kan jämföras med till exempel 3,9 för Feministiskt initiativ och 4,8 för Vägvalet. Centerpartiet har dock ett riksdagsmandat från Göteborg. Rickard Nordin har den viktiga posten som partiets energipolitiske talesperson.

Centerpartiet kan också vara på väg in i Göteborgspolitiken. I SCB:s partisympatiundersökning från november fick C stöd av 5,3 procent i Göteborg. En historisk siffra eftersom C faktiskt hade större stöd än Liberalerna. Det är dock en nedbruten räkning som är osäker. Senast i maj 2016 hade L dubbelt så stort stöd som C. Intressant är för övrigt att partiet inte verkar lyfta i Malmö på samma sätt. Där har man 2 procent i SCB:s partisympatiundersökning.

Även om Centerpartiet inte finns representerade i Göteborgs kommunfullmäktige har de släppts in i Göteborgsalliansen. De har fått platser i nämnder och möjlighet att delta på gemensamma förmöten. Framförallt sägs det vara Jonas Ransgård (M) som verkat för att C ska vara förberedda om de kommer in 2018. Liberalerna är av förklarliga skäl kanske inte lika begeistrade. 
Om Centerpartiets tillväxt håller i sig kommer det att förändra den politiska spelplanen både nationellt och här i Göteborg.