Mathias Bred: Bygg fler p-platser i Göteborg

Den rödgröna politiken att göra det dyrare och svårare att ha bil i Göteborg kommer att leda till ökad utflyttning och ökad segregation.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

De rödgrönas framtidsvision för Göteborg är att staden snabbt ska växa i antal invånare, samtidigt som biltrafiken drastiskt ska minska. Ett medel för att uppnå detta är att minska antalet parkeringsplatser och på så sätt göra det obekvämt och svårt att ha bil i Göteborg. I söndags skrev Axel Josefson (M) och Hampus Hagman (KD), båda i byggnadsnämnden, en debattartikel och kritiserade den rödgröna p-platspolitiken (GP 8/1). Josefson och Hagman spådde att grupper som behöver bilen, som till exempel barnfamiljer, fortsätter att lämna staden och bosätta sig i grannkommunerna.

Visst är det på tiden att alliansen i Göteborg tar strid för bilen. Möjligheten för vanliga människor att äga och använda egen bil är högst ideologisk. När kommunalrådet Daniel Bernmar (V) intervjuades av den amerikanska nyhetssajten Bloomberg, om det misslyckade experimentet med sextimmarsdag i Göteborgs stad, nämnde han just ny bil som något människor kunde avstå för att gå ned i arbetstid (3/1).

Det är bra att vi påminner oss om att vänstern har ideologiska skäl att ogilla bilen. Den står i vägen för ett mer kollektivistiskt samhälle eftersom den ger enskilda människor större egenmakt att välja var de ska arbeta, handla och spendera sin fritid. Bilen är en central komponent i ett mer individbaserat samhälle. Liberaler har med andra ord anledning att slå vakt om bilen.

Att människor har möjlighet att köpa personbilar är inte minst viktigt för näringslivet och tillväxten i Västsverige. Just det förhållandet gör den rödgrönrosa politiken i Göteborg ännu mer oförståelig. Göteborg borde till exempel vara ett självklart centrum för elbilar i Norden. I stället är det i dag Oslo som ser den största nyförsäljningen.

Idén att Göteborg ska växa utan bilar bör utmanas. Positiva insatser för öka andelen som åker kollektivt till jobbet och att bygga bort bilen ur skyddsvärda stadsmiljöer är naturligtvis bra. Men att gå steget längre och göra det ekonomiskt och praktiskt svårare för människor att äga bil, genom att till exempel kraftigt minska antalet parkeringsplatser, leder till ökad segregering då bilen blir en klassfråga. Alliansen har hittills sagt att staden ska växa med bibehållen trafik. Varför inte höja insatsen och gå till val på löftet att bygga fler parkeringsplatser, och på så sätt underlätta för människor att äga och använda bil?