Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bygg fler hyresrätter

Det är konkreta förslag och inte kommissioner som behövs.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Bostadsbyggandet, och då inte minst byggandet av hyresrätter, måste öka. Om detta är så gott som alla överens. Men lösningen ligger inte i att i dagsläget tillsätta någon form av bred bostadskommission, eller i nya utredningar. Vad som krävs är snarare konkreta beslut och handling. Regeringen har sitt ansvar och kommunerna sitt.

Det var i slutet av veckan som riksbankschefen Stefan Ingves vållade rubriker genom att i en intervju i DN kräva någon form av bostadskommission för att komma åt problemen med hushållens skuldsättning. En dominerande del av hushållens skuldsättning beror på bostadslån och Ingves efterlyste en allmän översyn för att minska problemen, alltifrån att överväga värdet på ränteavdragen till åtgärder för att få bättre fart på byggandet.

Ungefär samtidigt kom en rapport från Hyresgästföreningen som visade att 158 kommuner – drygt hälften av det totala antalet i landet – rapporterar bostadsbrist för unga vuxna. Andelen unga som bor i hyresrätt – ofta den enklaste ingången till bostadsmarknaden – har minskat med 20 procent på tio år.

Det ena hänger ihop med det andra. Brist på bostäder, och särskilt brist på hyresrätter, driver upp priserna på bostadsmarknaden och därmed också hushållens belåning.

Men en kommission skulle i dagsläget göra mer skada än nytta. Det skulle riskera att nödvändiga åtgärder skjuts framåt i tiden för att bereda plats för nytt utredande.

Från regeringen väntas i vår förslag för att få fart på bostadsbyggandet, bland annat genom förenklade planpocesser och skattemässiga förbättringar för hyresrätter. Den så kallade Bostadsskatteutredningen kommer inom den närmaste tiden med sitt förslag, som väntas innehålla förslag om slopad fastighetsskatt för hyresfastigheter och sannolikt också Rot-avdrag inom hyressektorn.

Bostadsministern Stefan Attefall presenterade i höstas nya regler för att stoppa de olika kommunala särkrav som försenat och fördyrat bostadsbyggande och inte minst lagt hinder för de enklare och billigare bostäder som efterfrågas på marknaden. Attefall har för övrigt under sin ministertid tillsatt 65 utredningar, inklusive myndighetsdirektiv, varför underlag inte precis saknas.

Kommunerna måste i sin tur ta ansvar. En storstad som Göteborg sitter på stora markinnehav, har planmonopol och en rad byggbolag inom kommunens gränser. Det är kraftfulla instrument och det är viktigt att inte tröga planprocesser fortsätter att bromsa utvecklingen.

Med nuvarande inflyttningstakt till storstäderna är det emellertid en illusion att tro att bostadsbristen kan byggas bort enbart inom stadens gränser. En lösning på bostadsproblemen i storstäderna förutsätter fungerande pendlingsregioner, med geografisk spridning av boendet. Därför är inte minst de trafikinvesteringar som nu påbörjats i Göteborg av avgörande strategisk betydelse för framtiden.

GP 5/1 -13