Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Under förra årets G20-möte i Hamburg uppstod våldsamma upplopp.

Aleksandra Boscanin: Boscanin: Underskatta inte vänsterextremister

Den kommunikation som sker i öppna forum speglar bara en liten del av de autonoma miljöernas närvaro på nätet. Samtidigt är den i sig tillräcklig för att förstå att dessa grupperingar inte respekterar lagar och att de gärna använder våld som medel för att nå sina mål.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Antalet personer som av Säpo bedöms vara våldsbejakande extremister har ökat från några hundra år 2010 till 3000 förra året. Störst är gruppen islamister, men även antalet våldsamma höger- och vänsterextremister har ökat. År 2010 rörde det sig om cirka 200 individer, idag är det uppemot 700 personer.  

Regeringen har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga och analysera våldsbejakande extremistisk propaganda. Inom ramen för detta uppdrag publicerade FOI nyligen rapporten ”Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet.” i vilken man försökt kartlägga de autonoma miljöernas digitala närvaro. Autonoma miljöer används som ett samlingsnamn för all radikal utomparlamentarisk vänsterpolitik samt djur- och miljörörelser.  Materialet har hämtats från öppna forum.

Gemensamt för de många olika rörelserna i den autonoma miljön, enligt rapportförfattarna, är att anhängarna inspireras av socialistisk och anarkistisk teori och är starkt kritiska till kapitalismen. En tyngdpunkt i den digitala närvaron är mobilisering inför stora händelser. Hur en sådan mobilisering kan se ut skrev ledarsidan om förra året i samband med G20-mötet i Hamburg, där det uppstod våldsamma upplopp.

Amalthea Bokkafé i Malmö – vars namn anspelar på dådet mot fartyget Amalthea i Malmö hamn 1908 – anordnade ett informationsmöte om att åka till Hamburg för att protestera några månader före toppmötet. Bokhandeln har tidigare samarbetat med våldsbejakande grupper som AFA. I Facebook-eventet postade organisationen ett inlägg med texten ”Kravall, clown, blockad, protest. I Hamburg kommer det att finnas något för alla smaker!” vilket tyder på att kravallerna både var väntade och önskade.

19 personer uppgav på Facebook att de skulle komma på mötet och ytterligare 50 visade intresse. Det innebär inte nödvändigtvis att dessa personer faktiskt åkte till Hamburg eller att de som gjorde det deltog i kravallerna – men det visar på en miljö där politiskt våld romantiseras och legitimeras. Mötet skedde i samarbete med nätverket Autonomous Revolutionary Nordic Alliance (ARNA) som bildades inför förra årets toppmöte och som också nämns i FOI:s rapport. 

Många poliser skadades vid upploppen i Hamburg. Polisen i synnerhet är en av den autonoma rörelsens främsta fiender. Hos de grupper som FOI studerat förekommer uppgifter om våldsdåd som utförts mot poliser, där läsaren i vissa fall uppmanas att låta sig inspireras. 

Därutöver finns också inlägg om hur man ska agera vid kontakt med polisen. Ett sådant exempel är så kallade ”haffa-kort” med kortfattad information som delas ut till personer som ska delta vid till exempel demonstrationer. I dessa går att läsa att ”lagen är påhittad av folk med makt” och aktivister uppmanas att: ”inte svara på frågor kan kännas svårt men tänk på att alla dina svar hjälper polisen att sätta dit dig eller någon annan”. Att informera människor om deras rättigheter är i sig inte problematiskt, men det är tydligt att det i dessa miljöer finns en vilja att undergräva polisens arbete – vilket inte sällan också påtalas. 

En av rapportförfattarnas slutsatser är att det är svårt att göra en omfattande kartläggning av dessa miljöer. Inte bara för att de olika grupperingarna är många, utan också för att de är ”har en hög teknisk kompetens” och en vilja att vara anonyma. Enligt FOI använder man sig ofta av krypterad information och betalningar ofta sker med hjälp av kryptovalutor. 

Den kommunikation som sker i öppna forum speglar alltså bara en liten del av de autonoma miljöernas närvaro på nätet. Samtidigt är den i sig tillräcklig för att förstå att dessa grupperingar inte respekterar lagar och att de gärna använder våld som medel för att nå sina mål. Att en sådan grupp växer i styrka borde oroa alla som värnar den demokratiska rättsstaten.