Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Aleksandra Boscanin: Boscanin: Skolan ska inte agera moralpolis

Om en flicka vill ta av sig sin slöja är det inte skolpersonalens uppgift att tvinga på den igen. Snarare bör personalen, vid misstanke om att barnet tvingas bära religiösa plagg mot sin vilja och mår dåligt till följd av det, göra en orosanmälan.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Lärare och annan skolpersonal måste värna om barnens bästa. Personer som är anställda inom skolan är enligt lag skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Med tanke på att denna yrkesgrupp har ett särskilt ansvar är det beklämmande att läsa om hur skolpersonal på vissa håll hjälper till att upprätthålla religiöst förtryck från föräldrar i stället för att hjälpa de barn som blir utsatta, uppgifter som framkommer i en stor granskning som GP har gjort.

Det kanske mest häpnadsväckande exemplet är det från en svensk förskola där personalen gått med på föräldrarnas krav att filma en flicka via Facetime för att de ska kunna se att hon inte tar av sig sin slöja under skoltid. Förskolan ägnar sig med andra ord åt angiveri mot en flicka i förskoleåldern.

LÄS MER: De trakasseras – för att de inte är troende muslimer

Ovanstående exempel kan låta som ett extremfall, men inställningen är inte unik. GP har kontaktat 40 kommunala förskolor i särskilt utsatta områden i Göteborg, Malmö och Stockholm och utgett sig för att vara en förälder till en 5-årig dotter. Man frågade om förskolan kan kontrollera att barnet inte tar av sig slöjan och – om det sker – tvinga på barnet den igen. Av de 20 tillfrågade förskolorna i Göteborg svarade 12 ja till slöjtvång. I Malmö var siffran nio av tio och i Stockholm sex av tio. På en av förskolorna blev personen som tillfrågades osäker och gav  telefonen till sin chef – som sa ja till önskemålet om slöjtvång. 

Att en så stor andel av de tillfrågade förskolorna säger ja till slöjtvång, trots att det saknas stöd för detta i skol- och läroplanen, säger mycket om hur läget ser ut i våra särskilt utsatta områden. På skolornas hemsidor står det att man värnar barnens egna intressen, viljor och självbestämmande – men i praktiken viker man sig för religiösa krav från föräldrarna. 

LÄS MER: Fridolin rasar mot förskolorna: "Solklara brott"

Om en flicka vill ta av sig sin slöja är det inte skolpersonalens uppgift att tvinga på den igen. Religionsutövningen är föräldrarnas – inte skolans – område. Snarare bör skolpersonalen, vid misstanke om att barnet tvingas bära religiösa plagg mot sin vilja och mår dåligt till följd av det, göra en orosanmälan. 

Det finns exempel på andra religiösa krav som föräldrar ställer på förskolan och skolan: Att undervisningen ska pausas vid vissa tidpunkter för att barnet ska kunna be, att barnet inte ska sitta bredvid eller leka med barn av motsatt kön, att man inte får visa sig eller se andra barn nakna vilket innebär svårigheter att delta i simundervisning och idrott. Redan från tidig ålder vill många föräldrar begränsa sina barns möjligheter på grund av strävan efter att upprätthålla hedern. I vissa fall säger skolorna nej till föräldrarnas krav, men allt för ofta tillgodoses dem. Det går inte att försvara – skolans roll är att fullfölja läroplanen, inte att upprätthålla religiösa doktriner.

Barn i särskilt utsatta områden ska inte behandlas sämre av skolpersonal än barn i andra områden. Snarare är det kanske extra viktigt att värna barnens intressen just i områden där deras frihet riskerar att hämmas. Skolan måste vara en fristad för alla barn, oavsett familjens  religiösa och kulturella bakgrund.