Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Aleksandra Boscanin: Boscanin: Kriminella skjuter medan barn leker intill

Sjukhus ber om skydd från poliser och lekande barn tvingas bevittna skottlossningar. Nästa regering måste göra allt som står i dess makt för att få bort grovt kriminella från gatan och vända utvecklingen.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

En naturlig konsekvens av att skjutningarna ökat är att sjukhusen tar emot fler skottskadade patienter. I och med det ökar också otryggheten för vårdpersonal – och för övriga patienter. Vid universitetssjukhuset i Örebro begärde man nyligen polisskydd i samband med att tre skottskadade män kom in.

SVT Nyheter gjorde förra året en kartläggning som visade att hot mot vårdpersonal i samband med vård av skottskadade har blivit vanligare, och inte bara i storstäderna. Utvecklingen återspeglas i läkarförbundets arbetsmiljöenkäter: Under 2016 och 2017 uppgav en fjärdedel av medlemmarna att de utsatts för hot och våld. I en ännu opublicerad studie uppger var tredje läkare att de känt sig hotade av en patient, och var fjärde läkare att de hotats av en anhörig till en patient.

Det finns fler exempel på hur den ökande gängkriminaliteten påverkar samhället. Nyligen ägde en dödsskjutning rum i Nydalaparken i Malmö. Enligt vittnen rörde det sig om sex eller sju skott. Knappt 100 meter bort lekte ett 50-tal barn på en lekplats. Det är talande för hur hänsynslösa de kriminella har blivit gentemot tredje part. 

Gängkriminaliteten är inte en fråga som splittrar partierna i sak – alla vill bekämpa den. Frågan är snarare hur det ska gå till. Under onsdagen kom Socialdemokraterna med nya förslag med fokus på unga kriminella.

S vill bland annat ta bort straffrabatten för de mellan 18 och 20 år. Det är ett utmärkt förslag. Om man anses vara tillräckligt mogen för att få rösta i allmänna val bör man också vara tillräckligt mogen för att fullt ut ta ansvar för sina handlingar. Längre straff avskräcker inte nödvändigtvis människor från att begå brott från första början, men det förhindrar dem från att begå nya brott under tiden som de sitter inne. Vidare föreslås en ny påföljd för unga: hemarrest som ska kontrolleras genom fotboja. Man kan då gå till skolan på dagarna men får hålla sig inne på kvällar och helger.

Förslagen är bra men det är inte bara straffen för unga som behöver skärpas. Moderaterna kom nyligen med ett 12-punktsprogram som bland annat innefattar en straffskärpningsgrund som ska kunna leda till dubbla straff för brott som har samband med med uppgörelser i kriminella grupper. Vidare vill partiet sänka gränsen för obligatorisk häktning: Idag är häktning obligatoriskt för brott där det lägsta straffet är två års fängelse – M vill sänka gränsen till ett år. Då skulle kriminella snabbare kunna frihetsberövas. Genom stärkt vittnesskydd – vilket M också föreslår – ökar även  möjligheten att kunna döma de kriminella.

Rättsstaten har retirerat och de kriminella gängen har fått allt större makt. Sjukhus ber om skydd från poliser och lekande barn tvingas bevittna skottlossningar. Nästa regering måste göra allt som står i dess makt för att få bort de kriminella från gatan och vända utvecklingen. Med hårdare straff och stärkt vittnesskydd går det att komma en bit på vägen.