Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Aleksandra Boscanin: Boscanin: Betande kor fyller en viktig funktion

Genom att välja svenskt kött bidrar man inte bara till arbetstillfällen och en levande landsbygd, man gynnar även god djurhållning och biologisk mångfald.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Sverige har drabbats av den värsta torkan på mycket länge, vilket orsakar stora problem för landets bönder. Torkan riskerar på sikt att leda till brist på svenskt kött, öl, mjöl och svenska mejeriprodukter. Man får gå tillbaka till 1992 för att hitta exempel på en lika kraftig torka. Det året orsakade vädret kostnader för lantbruket på runt tre miljarder kronor. I år har kostnaderna redan passerat runt två miljarder bara för spannmål. 

Enligt Jordbruksverket gav den första vallfoderskörden bara 50-70 procent av en normal skörd, den andra bara 0-30 procent. På grund av detta har många bönder tvingas nödslakta sina djur. Men slakterierna tar inte emot fler djur än vad de kan sälja och de fryser inte heller in kött. 

Lantbrukaren Kerstin Herbertsson beskriver problematiken i en debattartikel: ”Går inte regeringen in nu och hjälper till så att slakterierna kan slakta i sin fulla kapacitet, och inte bara det köttet som säljs direkt till handeln, kommer vi att behöva skjuta våra djur på gårdsplan och sedan betala stora pengar för att kadaverbilen hämtar kropparna till förbränning". Enligt henne kommer många gårdar tvingas lägga ner om krisen får fullt genomslag.

Från regeringens sida har man medgett undantag från vissa regler för att mark med foder ska kunna skördas tidigare än vanligt och man ser nu över förutsättningarna för att kunna få krisstöd från EU. Om den akuta krisen ska kunna lösas måste dock fler hjälpa till – vilket också sker.

Flera kommuner har erbjudit bönder att skörda på kommunal mark. Det är ett enkelt sätt att hjälpa till en låg kostnad. Katrineholms kommun har stödköpt kött som ska serveras på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden i höst. Flera landsting ser över möjligheten att göra samma sak.

Det är emellertid inte bara politiker som försöker hjälpa till. Flera matbutiker runt om i landet skänker överbliven mat till bönderna som de kan mata sina djur med. Butikschefen på Ica Kvantum i Ystad beskriver det som ett kretslopp: ”En del av vår idé på Ica Kvantum är att ha lokala, svenska varor och får inte djuren mat så kan bönderna inte leverera kött till våra butiker”. Flera butiker har dessutom slutat sälja importerat kött. 

Även privatpersoner kan dra sitt strå till stacken genom att välja svenskt kött i stället för utländskt – både i butiken och på restaurangen. Genom att välja svenskt kött bidrar man inte bara till arbetstillfällen och en levande landsbygd, man gynnar även god djurhållning. Svenska djur har det ofta mycket bättre än i andra länder till följd av våra stränga djurskyddslagar. Till exempel får transporten till slakteriet ta max åtta timmar, att jämföra med EU-reglerna som medger 14 timmar som lätt kan förlängas med ytterligare 14 om djuren får en timmes vila däremellan.

Därutöver bidrar betande djur till ökad biologisk mångfald. Många växter, fjärilar, insekter, bin och fåglar är beroende av naturbetesmarker och i en betad hage kan det finnas så mycket som 40 arter på en kvadratmeter. Enligt Naturskyddsföreningen är detta en viktig faktor för att i framtiden kunna klara av klimatförändringar då en hög artrikedom gör ekosystemen mindre sårbara. Men med fler bönder som tvingas lägga ner sin verksamhet får vi färre betande kossor. Det vore en stor förlust.