Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mathias Bred: Bortglömda självklarheter på en skylt

Ett av den svenska skolans problem är föräldrar som har glömt sin roll som uppfostrare.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

En skylt från en portugisisk skola delades igår av många på svenska sociala media. Skylten var översatt till svenska av museipedagogen Paulo Gandra och innehöll riktlinjer för ansvarsfördelning mellan lärare och föräldrar vid en portugisisk skola. Skolan förpliktigade sig att lära ut kunskaper i skolämnena, men påminde samtidigt om att det är i hemmet som barnen fostras. 

På skylten står bland annat att det är hemma som barn lär sig säga "god dag", "varsågod" och "tack". Den påminner om att det är i hemmet barn lär sig att komma i tid och att respektera kamrater, lärare och andra vuxna, och att ha ordning på sina saker. 
Punkterna på den portugisiska skolskylten kan uppfattas som självklarheter. Men att den översatta versionen delades på Facebook fler än 20 000 gånger på bara en förmiddag visar att förhållningsreglerna i Sverige nästan uppfattas som en återfunnen skatt.

Det är egentligen inte förvånande. Studier som OECD:s Pisa-rapport och Skolverkets återkommande attitydundersökningar, pekar mot att just de egenskaper och värderingar som nämns på den portugisiska skylten är bristvaror i den svenska skolan.

Svenska skolelever kommer till exempel för sent fyra gånger så ofta som tyska elever och 14 gånger så ofta som japanska elever. Det är vanligt att elever kommer till lektionen utan att ha rätt saker med sig. Var femte svensk högstadieelev känner sig störd av andra elever på nästan varje lektion. Listan kan göras lång och det finns knappast någon som förnekar att stök och oro i klassrummen har varit en starkt bidragande faktor bakom att Sverige tappat i internationella jämförelser.

Men vad gör föräldrarna? En undersökning visar att var tredje gymnasielärare inte upplever något stöd från föräldrarna. En enkätundersökning som Lärarnas riksförbund lät göra i höstas visade i stället att sju av tio lärare upplevt att föräldrar försökt att påverka dem i deras betygssättning. Energin som borde ha lagts på att fostra barnen läggs på att i efterhand påverka lärarna.

Man kan undra hur många föräldrar som säger till sina barn att de ska lyda och vara respektfulla mot sina lärare? Eller hur många som lär sina barn att det är respektlöst att komma för sent, och fel att störa kamrater som behöver arbetsro?
Alla svenska skolor borde kanske ha en skylt som den portugisiska – där föräldrar påminns om sitt grundläggande ansvar för barnens skolgång och utbildning.