Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Orosmoment. Mobiltelefoner i klassrummen leder till sämre resultat.

Mathias Bred: Befria klassrummen från mobilerna

Det är bra att politikerna står upp för rofyllda klassrum utan störande mobiltelefoner.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Störande mobiler ska ut ur klassrummet! Det var budskapet i ett pressmeddelande från Göteborgs skolkommunalråd Karin Pleijel (MP) förra veckan. Ett mycket välkommet budskap, för lärarna och rektorerna behöver veta att de har lokalpolitikernas i ryggen när de arbetar för att skapa ordning och arbetsro. 

Under en period tvekade många politiker och försökte helt lägga ansvaret på de enskilda lärarna. Ett skäl till omsvängningen kan vara att det numer finns forskning på mobilernas inverkan på studieresultaten. Karin Pleijel hänvisar till den mest uppmärksammade från London School of Economics. Den visade att om en skola förbjöd mobiler gynnade det elevernas resultat med motsvarande en extra lektion i veckan. 

Inte oväntat var det eleverna från de studieovana och ekonomiskt svaga hemmen som hade mest nytta av ett mobilförbud. Just det perspektivet är viktigt ur svenskt hänseende. 

För även om den svenska skolan förbättrade sig i den senaste PISA-mätningen är vi fortfarande det land där andelen lågpresterande elever ökar snabbast. Nästan var fjärde pojke i åttan har inte uppnått grundläggande nivå på läsandet. Som bakomliggande orsak har OECD särskilt pekat på oro och stök i de svenska klassrummen. Mobiltelefoner blir på så sätt en klassfråga. Barnen som inte kan få stöd i hemmen är beroende av väl utnyttjad lektionstid och av klassrumsmiljöer utan ständiga störningar.

Problemen som telefonerna orsakar är många. Eleverna blir lätt distraherade, lärarna får lägga tid på att be elever stoppa undan mobiler och risken för fusk vid prov ökar. Ett växande problem många föräldrar vittnar om är att barnen inte vill duscha i anslutning till idrottsämnet. De är rädda för att bli fotograferade.

Det är inte förvånande att en majoritet av eleverna i en opinionsundersökning som Novus gjorde i höstas var för mobilförbud. Redan i dag har många skolor infört ett sådant. Karin Pleijel nämner goda exempel i Lundby.  Fler borde ta efter och politikerna bör fortsätta att driva på. Mobiltelefoner och undervisning passar dåligt ihop.