Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Peter Hjörne: "Både gammalt och nytt"

Sälj ett antal värdefulla bolag (men inte Liseberg!) och för över pengarna till en Göteborgsfond, på samma sätt som norrmännen har sin oljefond. Pengarna skulle kunna användas till att "kick-starta" livsviktiga satsningar på integration och utbildning.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

För några veckor sedan hoppade Vänsterpartiet av överenskommelsen om att bygga en ny arena. Daniel Bernmar vill inte att arenorna skall kunna drivas i privat regi. Och han vill inte att Valhalla skall rivas. Dessutom gillar Bernmar inte att de övriga partierna kan tänka sig privat drift av det som i dag är Got Events verksamhet - bland annat Ullevierna, Valhalla, Lisebergshallen och Bravida Arena.

– Man subventionerar privata företag för att de skall driva arenan, sa Daniel Bernmar till GP och tog Stockholm som dåligt exempel. 

Men hur går det då i kommunal regi? Vad som är så lysande med kommunägda Got Event kan man på goda grunder undra? 200 miljoner i underskott som täcks med koncernbidrag och ett Ridsports-EM som havererat ekonomiskt. Ett budgeterat 0-resultat som förvandlades till en brakförlust på 65 miljoner, när man räknar in Hedens förstörda gräsmattor. Kommunen har stått som ekonomisk garant.

– Det finns lärdomar att göra, sa Vänsterpartiets Bettan Andersson, som är ordförande i Got Event! Så sant som det är sagt. En lärdom är att kommunal verksamhet inte alltid är ett under av effektivitet. En annan är att privata, professionella företag kan tillföra nytta för göteborgarna. En tredje lärdom att konkurrens är nyttigt och att offentliga monopol är av ondo. Stater drivna enligt socialistiska principer har undantagslöst haft sämre ekonomisk utveckling än de med en reglerad marknadsekonomi, för att inte tala om det demokratiska underskottet. Av det kan man "göra lärdomar" också i en kommun.

Moderatledaren i Göteborg, Jonas Ransgård, har dragit en mycket tydligt slutsats:
– Aldrig mer ett sådant här avtal, sa han i GP om ridsports-EM.
Man kan också "göra lärdomar" av kommunala bolag som Göteborg Energi. 
"Någon måste våga satsa på att utveckla och demonstrera nya tekniska lösningar", skrev bland andra Miljöpartiets Kia Andréasson, dåvarande ordförande i Göteborg Energi och Vänsterpartiets Sören Kviberg, när Gobigas invigdes 2014. Fyra år och två förlorade miljarder senare beslutade styrelsen för Göteborg Energi att försöka finna nya ägare till Gobigas, vilket inte har lyckats. Den "gjorda lärdomen" är enkel och egentligen självklar. 

– Man skall komma ihåg att kommuner inte skall ägna sig åt sådan här riskverksamhet, sa Martin Wannholt (Demokraterna).
Göteborgs Stad äger en rad bostads- och lokalföretag, många energiföretag, renhållningsföretag och så till exempel Got Event.  Alla är organiserade under Göteborgs Stadshus AB, vars styrelse består av idel politiker. Under moderbolaget finns regionala, delägda bolag och interna bolag för försäkring och leasing. De övriga kommunägda bolagen är organiserade i sju underkoncerner. 

Det vore på sin plats att ställa frågan om alla dessa verksamheter verkligen skall driva i kommunal regi? 

Sälj ett antal värdefulla bolag (men inte Liseberg!) och för pengarna till en Göteborgsfond, på samma sätt som norrmännen har sin oljefond, låt vara att skalan är mindre. Pengarna skulle kunna användas till att "kick-starta" livsviktiga satsningar på integration och utbildning. Eller till stora, långsiktiga och kostsamma infrastrukturprojekt - som kollektivtrafiken eller arenabyggena. 

Så är vi tillbaka till arenafrågan: Bara några dagar efter att Vänsterpartiet dragit sig ur överenskommelsen så visade Alliansen och Socialdemokraterna att avhoppet inte spelar någon avgörande roll. De kom överens ändå - handlingskraftigt och bra! 

Om Göteborg vill fortsätta att vara en evenemangsstad så måste vi ha konkurrenskraftiga arenor. Det har vi inte nu. Enligt den nya överenskommelsen byggs två nya arenor som ersättare till Scandinavium och Lisebergshallen. Valhalla sporthallar ersätts av tre nya hallar. 

I anslutning till de nya arenorna byggs också ett nytt centralbad som skall ersätta Valhalla. Allt byggs norr om Valhallagatan. Valhalla Idrottsplan ersätts av en motsvarande anläggning på Heden. Finansieringen skall ske genom markförsäljningar. Värdefull yta frigörs för bland annat bostäder, kontor och restauranger när Valhalla och Scandinavium så småningom rivs. 

En sak hoppas jag emellertid att man inte gör verklighet av - ett jättelikt köpcentrum där! För några månader sedan föreslog företrädare för den internationella fastighetsjätten Unibail-Rodamco att man skulle bygga en göteborgsvariant av Stockholms Mall of Scandinavia - 80 000 kvadratmeter för främst shopping. 

Som om inte cityhandeln har det svårt nog som det är. Och inte lär den få det lättare när besök och flöden försvåras under mycket lång tid när Västlänkenbygget drar igång. Nu varnar sammanslutningen Cityhandlarna, senast i en debattartikel i GP, för att "handeln i Göteborgs innerstad har stora problem och håller långsamt på att dö".  

Människor och varutransporter har allt svårare att ta sig fram och Cityhandlarna menar att stadens styrande politiker och tjänstemän varken bryr sig om handlarna eller förstår situationens allvar.

Som alltid handlar det om både och. Både investeringar i nya konkurrenskraftiga anläggningar och arenor. Och värnandet av det som redan finns - öppna ytor som Heden och en levande och attraktiv innerstad med dess variationsrika utbud av småskalig handel, restauranger och kaféer. Ett har det gamla och det nya gemensamt. De kvävs om kommunikationerna och tillgängligheten inte är av toppklass. Kommer de verkligen vara det i Göteborg under överskådlig framtid?!