Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Ernst Henry Photography

Adam Cwejman: Appar kortar köer i vården

Att kunna träffa sin läkare i telefonen gör att vårdcentralernas väntrum inte behöver fyllas på lika snabbt. Det är en besparing både för patienten och för vården. Men alla är inte lika glada över den nya innovationen.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Sist av alla, känns det som, bestämde jag mig för att testa en vårdapp. Efter en snabb installation och identifiering med hjälp av bank-id fick jag fylla i en rad frågor om vad jag sökte vård för. Därefter väntade jag i fem minuter innan en läkare ringde upp. Ett kort videosamtal senare hade jag fått råd, diagnos och utskrift för ett recept.

Kanske hade jag tur. Men så snabb tillgång till sjukvård har jag aldrig fått i Sverige. Däremot minns jag många sysslolösa timmar i vårdcentralens väntrum. Som patient känns det här som något helt nytt, för att inte säga revolutionerande, att kunna få vård utan att anpassa sig till vårdcentralernas oförutsägbara väntetider. Ingen mer jakt på hastigt försvinnande jourtider eller hängande på låset när vårdcentralen öppnar runt sjusnåret.

Men alla verkar inte lika entusiastiska som undertecknad.

Elin Karlsson, ledamot i Läkarförbundets styrelse, kallar utvecklingen med läkartjänsterna i telefonen för ”problematisk” eftersom besöken ”inte avlastar den ordinarie vården” (SR 11/1). Aftonbladets ledarskribent Daniel Swedin hävdar att pengarna tas från ”underfinansierade vårdcentraler” (11/1). Vänsterpartiet gillar inte alls att företag ska sköta tjänsterna, det borde landstingen göra (DN 2018 17/5).

Den avgörande frågan som måste besvaras är: Avlastar läkartjänsterna den fysiska primärvården?

Söker en patient vård via sin telefon, fyller i frågeformulären som föregår själva mötet och får läkarkontakt som antingen avslutar ärendet eller remitterar patienten vidare så har ett besök till en fysisk vårdcentral besparats. Om det är något som primärvården har problem med så är det besök som enkelt hade kunnat undvikas, så att mer akuta besök prioriteras.

Nåväl, det kanske finns något dolt systemfel som gör att vårdappar ändå inte avlastar primärvården? Hur ser det då ut med antalet läkarbesök, de måste väl har skjutit i höjden jämte kostnaderna om man ska tro på de som anser att läkartjänsterna leder till en ”överkonsumtion” av vården. Men antalet läkarbesök per 1000 invånare minskar i Sverige. År 2017 var siffran 1313 besök, för 2015 var motsvarande siffra 1387 besök.

Hur ser det ut med kostnaderna då, skenar de för landstingen? Idag får ett besök hos någon av läkartjänsterna maximalt kosta 650 kr. Det blir mycket pengar om antalet besök är många till antalet. Men vad kostar ett besök på en vanlig vårdcentral? Ett genomsnittligt besök kostar enligt Sveriges kommuner och landsting 1706 kr.

Nog sker det en besparing för landstingen om många patienter inte söker sig till vårdcentralerna för enklare åkommor. Den ökade kostnaden för vissa landsting beror på att vissa av tjänsterna etableras i landsting med låga patientavgifter varför kostnaden blir ojämnt fördelad över landet. Men då är problemet kostnadsfördelningen, inte att vissa företag erbjuder effektiv och snabb vård. En enhetlig patientavgift i hela landet hade undanröjt de eventuella problemen med ojämlikt fördelade avgifter

Vad de som kritiserar läkartjänsterna helt missar är den dolda kostnaden för fysiska besök till primärvården. Att anpassa sitt schema, lämna jobbet och vänta i timmar kan innebära avsevärda kostnader för patienten som i sin tur förskjuts på samhället. För att inte tala om de eventuella hälsobesvär det potentiellt innebär att vänta alltför länge eller skjuta upp läkarbesök då besökstider helt saknas, vilket inte är ovanligt i Göteborg.

Läkartjänsterna har snabbt bidragit till att avhjälpa ett av den svenska vårdens största misslyckanden, långa väntetider i primärvården. Varför inte välkomna denna, för patienter, makalösa livskvalitetsförbättringen i stället för att försöka hitta sätt att stoppa utvecklingen?