Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Alice Teodorescu

Alice Teodorescu: Alice Teodorescu: Symbolpolitik är kosmetik

Normförändringar kräver förankring, tålamod och tid
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Människor älskar symboler, förenklingar och system. Men symboler kan vilseleda. I ett samhälle där symboler tillmäts allt större värde är risken stor att reella normförändringar uteblir. När man inte förmår identifiera och lösa underliggande konflikter, och därigenom skapa förutsättningar för förankrad förändring, kan symbolerna rentav bli farliga. När man lämnar motsättningar ohanterade får symboler och handlingar av symbolisk karaktär oproportionerlig betydelse.

Ett axplock från senaste månaden illustrerar problematiken. Först diskussionen om yttrandefriheten, om dess gränser och innehåll efter attentaten i Paris och Köpenhamn. Sen Public service kartläggning av andelen människor med utländskt påbrå i svenska storbolag i syfte att visa på bristande mångfald. Och nu senast jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) som utan omskrivningar, trots intrånget i ägarfrågan, låtit meddela att lagstiftning väntar om inte könsbalansen i de börsnoterade bolagen uppgår till 40-60 procent före utgången av år 2016.

I alla ovanstående fall hamnar fokus på symboler: teckningar, yttranden, kön, hudfärg. Frågan är vad som i grunden förändras om en provokation aldrig uttalas av rädsla, trots att den formulerats som en tanke? Eller hur de kvinnor och utlandsfödda som anställs för att gå lagstiftaren till mötes behandlas av människor vars läppar säger en sak men handlingar en annan?

Att inte identifiera varför något ser ut som det gör, och därefter underifrån påverka de normer som styr utfallet, möjliggör visserligen en snabb förändring som av den resultatinriktade kan tolkas som handlingskraftighet, men under ytan är risken stor att situationen enkom förvärras. Lagstiftad kvotering som innehåller en sanktion kommer påverka utfallet: fler kvinnor kommer sitta i bolagsstyrelser. Men påverkar det de grundläggande faktorerna som, om man utgår från andra förklaringsmodeller än de patriarkala, i grunden avgör varför utfallet ser ut på ett eller annat vis? Och kommer en begränsad och därigenom urvattnad yttrandefrihet, godkänd av självutnämnda yttrandefrihetsdomare, leda till en i grunden ändrad uppfattning hos den som tycker att människor som tecknar fult eller provokativt förtjänar att dö?

Normförändringar kan inte påskyndas, de kräver förankring som i sin tur förutsätter tålamod och tid. Frågan är vad vi går miste om på lång sikt när vi på kort sikt sätter symbolpolitiken på piedestal?