Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Naomi Abramowicz: Abramowicz: Regeringen har fel om RUT

De rödgröna borde släppa prestigen och göra rätt i RUT-frågan.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Regeringens ekonomiska politik ger, än en gång, upphov till förvirring och förstämning.

Förra året beslutade sig regeringen för att sänka taket för RUT-tjänster, från 50 000 till 25 000 kronor per år. Vid årsskiftet gick regeländringen igenom.

Trots att RUT har gjort att många jobb som tidigare varit svarta nu har blivit vita. Trots att Sverige behöver fler enkla jobb för dem som saknar högre utbildning och står långt ifrån arbetsmarknaden. Trots att Ekonomistyrningsverket, en av regeringens expertmyndigheter, ställde sig tveksam till att halvera avdraget.

I slutet av december, bara några dagar innan de nya reglerna började gälla, meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) att man hade ingått en uppgörelse tillsammans med Alliansen för att utvidga antalet RUT-tjänster. Från och med den 1 augusti ska även tjänster som involverar flytt, it och trädgårdsarbete inkluderas.

Regeringens politik är spektakulärt osammanhängande. Varför sänka taket för RUT samtidigt som man utvidgar antalet tjänster som omfattas av avdraget? Vill man göra det lättare eller svårare för människor att använda sig av RUT-avdraget? Vill man att det ska bli fler jobb inom tjänstesektorn eller inte? Det är inte helt lätt att förstå vad syftet med förslaget är.

Nu har flera remissinstanser, med rätta, ställt sig frågande till regeringens beslut att utöka antalet RUT-tjänster samtidigt som man gör avdraget mindre generöst. En av dem är Arbetsförmedlingen. I sitt remissvar skriver man att man generellt är positiv till RUT-avdraget då det skapar fler arbetstillfällen. Sedan föreslår man att regeringen återigen höjer taket till 50 000 kronor för att reformen ska få önskad effekt.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen intervjuades i Ekot på onsdagen: "Det är helt enkelt risk att vissa familjer, vissa personer, slår i taket på 25 000 kronor och därför inte efterfrågar tjänsterna lika mycket som de skulle göra om taket låg på 50 000 kronor." (SR 3/2).

Regeringen borde svälja sin stolthet och höja avdraget till den tidigare nivån. Visst, det är pinsamt att ändra sig så tätt inpå att systemet förändrades. Men den regering vars mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 borde bry sig mer om vilka åtgärder som kan skapa jobb snarare än prestigeförluster.

När förslaget att utvidga RUT presenterades i december förra året var finansminister Andersson faktiskt ovanligt klok. Hon sade att: "Har någon bra idéer, är jag beredd att lyssna. För mig är det som är kostnadseffektivt viktigare snarare än ideologiska låsningar." (DN 29/12 2015).

Hon får gärna ta sitt eget råd nästa gång och avhålla sig från ideologiska låsningar i fortsättningen.