Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Enbart genom att investera i befintlig teknik skulle världen nästan kunna nå tvågradersmålet, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Lönsamt investera i energieffektivisering

International Energy Agency, IEA, nya rapport om den globala energiomställningen visar att en omställning inte bara skulle rädda klotet undan en katastrof – de nödvändiga investeringarna skulle också vara lönsamma, skriver bland andra Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag släpper International Energy Agency, IEA, sin årliga rapport om den globala energiomställningen. Årets budskap är extremt tydligt: kol, olja och gas står fortfarande för 80 procent av världens energiförsörjning och måste ersättas av förnybart nu om politikerna ska lyckas leva upp till sina egna mål. Om trenden för den globala uppvärmningen inte bryts handlar det om en temperaturökning på sex grader. Rapporten visar också att en omställning inte bara skulle rädda klotet undan en katastrof – de nödvändiga investeringarna skulle också vara lönsamma.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

IEA är ett fristående organ inom OECD som fungerar som politisk rådgivare till sina medlemsstater. IEA:s analys presenteras i den årliga publikation World Energy Outlook, WEO, en publikation som där man granskar dels trenderna och dels vad som skulle ske om redan fattade politiska beslut genomförs.

Rapportförfattarna utgår från att världens ledare har en ärlig avsikt att leva upp till de mål de själva formulerat om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Tyvärr visar trenden en förfärande takt som pekar mot sex grader och inte två, vilket enligt rapporten kommer att få katastrofala följder. För att klara två-gradersmålet behövs ännu mera effektivisering och övergång till förnybar energi. Fortfarande kan världens energianvändning enligt IEA WEO totalt öka, men med en annan typ av bränslen än i dag och framförallt i länder som inte är privilegierade i dag.

IEA lägger också stor vikt vid att tillgången till energi är så ojämlik i världen. I Afrika saknar stora grupper överhuvudtaget tillgång till elektricitet och i Indien är landsbygden underutvecklad. Det är ytterligare en anledning att minska den totala energianvändningen så att världens resurser räcker till flera.

Stor potential att klara målen

För att inskärpa hur fullständigt felaktig den förda energipolitiken är har man i årets WEO gjort ett ytterligare ett scenario som kallas Blueprint for an Energy Efficient World. Det är en sorts karta över var de lågt hängande frukterna finns, eftersom man vill visa att de tekniska möjligheterna till lönsam effektivisering inte på långa vägar är utnyttjad. Man betonar att detta scenario avser att utnyttja existerande teknik och inte sådana som kan utvecklas vilket bara kan förbättra kalkylen ytterligare. WEO 2012 visar att det i perioder fram till 2035 behövs investeringar på cirka 90 billioner kronor men att man sparar 180 billioner ibland annat minskade bränslekostnader. Denna kalkyl visar att avkastningen är rimlig även med höga lönsamhetskrav.

Det verkligt intressanta är att man med lönsam effektivisering är mycket nära vad som krävs för att klara två-gradersmålet. Det som återstår kan nås med sådan teknik och sådana åtgärder som är under utveckling. Lika viktigt är att IEA:s analys också visar att detta lönsamhetsscenario har andra för politikerna höga attraktionsvärden, som högre BNP och produktivitet, utveckling av industri för effektivisering, högre sysselsättning generellt, lägre energipriser och lägre sårbarhet/importberoende.

Självklar slutsats

Det är därför ofattbart att EU och Sverige inte anammar IEA:s rekommendationer om att genomföra en omfattande investering i energieffektivitet och förnybar energi. Slutsatsen, som borde vara självklar i tider av lågkonjunktur då stimulanser behövs för att vända den ekonomiska krisen, vore snarare att genomföra dessa klimatåtgärder för att också skapa en hållbar jobbpolitik. Den ekonomiska krisen skapar därmed unika möjligheter att snabba på klimat- och energiomställningen i EU.

Svante Axelsson

generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Hans Nilsson

ordförande Energieffektiviseringsföretagen