Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

En ny stadsdel på Heden ska inte planeras som en isolerad bostadsenklav för medelklassen, som Norra Guldheden, utan måste bli en tillgänglig, blandad och integrerad del av staden, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Låt Heden bli testarena för den hållbara blandstaden

Vi vill se en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel växa fram på Heden. Den ska kunna fungera som testarena för andra stadsprojekt, exempelvis den nya Älvstaden, skriver Johannes Hulter (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hösten 2015 är det sjuttio år sedan bostadsutställningen ”Bo Bättre” på Norra Guldheden, som lade grunden för efterkrigstidens stadsplanering i Sverige. Vi i Socialdemokraternas forumgrupp för stadsplanering och infrastruktur vill se en liknande framåtblickande utställning på Heden. Här har vi chansen att skapa ett samlande projekt för staden där vi i konkret form kan manifestera de visioner och insikter som vi vill ska genomsyra morgondagens stadsbyggande.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Handla om att leva bättre

Stadsplaneringens utmaningar har dock förändrats mycket under de sjuttio år som gått, så en ny utställning måste naturligtvis se helt annorlunda ut. I dag inser vi behovet av täthet och blandning, både av människor och olika sorters verksamheter, för att skapa en hållbar stadsstruktur. En Hedenutställning 2015 ska alltså inte vara en bostadsmässa, utan en stadsmässa. Det ska inte bara handla om att Bo Bättre, utan om att Leva Bättre.

En ny stadsdel på Heden ska inte planeras som en isolerad bostadsenklav för medelklassen, som Norra Guldheden, utan måste bli en tillgänglig, blandad och integrerad del av staden. Heden ska kännas välkomnande och trygg för alla som bor, arbetar eller turistar i Göteborg. Här ska finnas bostäder för alla olika grupper i samhället men även lokaler för många olika sorters verksamheter, såväl kommersiella, kommunala och ideella. Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån så ska det finnas något för dig på Heden. Butiker, caféer, kontor, skolor, kulturverksamheter, idrott och allt annat som är en del av ett rikt och sammansatt liv ska få rum här.

Inte ont om plats

Det är inte ont om plats, Heden omfattar runt tolv hektar mark och är alltså nästan lika stort som hela Haga.

Den socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara stadsdel som vi vill se växa fram på Heden ska kunna fungera som testarena för andra stadsprojekt, exempelvis i den nya Älvstaden. Vi anser därför att man bör vara återhållsam med att anlägga bilparkering eftersom dyra underjordiska parkeringsgarage är tveksamma ur alla tre hållbarhetsaspekter.

Ovan mark vill vi ha stor variation och mångfald i alla olika dimensioner och experimentlusta inte bara arkitektoniskt utan även socialt. Här ska allmännyttan, byggemenskaper och stora och små byggföretag kunna testa gränser och utforska nya sätt att skapa en socialt hållbar och blandad stadsdel. Den variationsrikedom vi vill se när det gäller stadsdelens innehåll kräver dock en fysisk form som möjliggör och underlättar framväxten av en urban mångfald. Som tur är så finns nu ett förslag som gör just det.

Det finns många enskilda idéer att inspireras av i de fem olika Hedenförslag som nyligen presenterades av kommunen. Som generell utgångspunkt bör man dock utgå från Wingårdhs och Erséus utbyggnadsplan för Heden. Det är inte bara det mest socialt och ekologiskt hållbara förslaget, utan även det mest ekonomiskt hållbara. Höga sociala och ekologiska ambitioner kostar men med en effektiv urban markanvändning så kan kalkylen gå ihop.

Väldigt många förtjänster

Det finns väldigt många förtjänster med Wingårdhs och Erséus plan, inte minst att den knyter samman och stärker områdena runt Heden genom att man fullföljer kvartersstadens stråk och kopplingar. Men den kanske främsta styrkan med förslaget är att det möjliggör en dynamisk och långsiktig utbyggnad av området. Planstrukturen kan fyllas i och kompletteras gradvis under decennier framöver. Under hela tiden kommer stora ytor för evenemang, rekreation och sport att vara tillgängliga.

Även om man i framtiden skulle välja att genomföra planförslagets utbyggnad fullt ut så kommer det fortfarande att finnas ett aktivitetsområde nästan lika stort som Vasaparken kvar på Heden. Ger vi Heden en flygande start med en innovativ stadsmässa 2015, så kan första etappen stå klar i god tid före det stora jubileumsåret 2021. Det är bara att sätta igång!

Johannes Hulter (S)

ordförande

Forumgruppen för stadsplanering och infrastruktur

Socialdemokraterna i Göteborg