Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Låga halter kadmium i svenskt slam

Omfattande odlingsförsök i Skåne visar att användning av slam inte ger högre halter av kadmium i grödan. Andra faktorer styr. Sveriges reningskrav på slam är dessutom höga. Det fosformineral som används i större delen av Europa och resten av världen har tre till fem gånger högre kadmiumhalter än svenskt slam, skriver Ann Mattsson och Fredrik Davidsson, Gryaab, i en replik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Lena Jarlöv tycker att det är tragiskt att Gryaab arbetar för att sluta kretsloppet för viktiga näringsämnen genom att erbjuda avloppsslam som gödsel. Om kommande generationer är av samma åsikt återstår att se. Inom några årtionden beräknas den brytvärda mineralfosforn att bli en bristvara. Det blir problem för matproduktionen i världen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Debattören gör det lätt för sig genom att bara jämföra med fosformineral som innehåller mindre kadmium än avloppsslam och bortse från resten. Större delen av den mineralfosfor som används i Europa och resten av världen innehåller nämligen tre till fem gånger så mycket kadmium som svenskt slam.

Eftersom Jarlöv heller inte anger vilket, om något, mjöl som kommer från åkermark som gödslats med slam är kopplingen mellan slamgödsling och kadmium i mjöl oklar. Däremot har det gjorts omfattande odlingsförsök i Skåne. De har inte visat att användning av slam ger högre halter av kadmium i grödan. Andra samband styr.

Ett framgångsrikt arbete med att minska risker baseras på fakta. När vi återanvänder fosforn ur avloppet behöver man inte bryta så mycket ny mineralfosfor. På så sätt undviker man att nya föroreningar kommer ut i kretsloppet. Regering och riksdag har satt upp ett nationellt miljömål om att fosfor ur avlopp åter ska gödsla åkermarken.

Certifieringssystemet Revaq ställer tuffa kvalitetskrav på avloppsslam som ska användas som gödsel. Dessa krav stöder och driver oss och andra kommunala reningsverk att fortsatta med det kvalitetsarbete som lett till att svenskt slam är bland det renaste i Europa. Detta är anledningen till att Gryaab fortsätter att arbeta för att näringsämnen och andra nyttigheter från livsmedel, som med kiss och bajs kommer till reningsverket, återanvänds som gödsel.

Ann Mattsson

utvecklingschef

Fredrik Davidsson

kvalitets- och miljöansvarig

Gryaab AB