Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Läs läsarnas reaktioner här

GP:s betygssättning av Göteborgs grundskolor har lyft på locket till en krutdurk. Telefonsamtalen och mejlen fortsätter att strömma in - mest från förtvivlade föräldrar, uppgivna lärare och maktlösa elever.

Här följer utdrag från några av de mejl som strömmat in.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

"Som elev på Bräckeskolan så har jag bara en sak att säga, KAOS!"

Niondeklassare på Bräckeskolan (GP-betyg: IG)

"Tusen tack för ett ytterligare grepp om en skola som är i kris. Som jag upplever det är lärare tysta om sin arbetssituation i Göteborgs kommun och i mina ögon är det HELT bedrövligt hur det tycks fungera i skolans värld och situationen är mycket allvarlig... I realiteten upplever jag att skolans huvuduppgift: undervisning med kvalitet för alla barn är något som HELA TIDEN kommer på andra plats. Rådande är: KNAPPHET och TIDSBRIST. Orsak är knappa resurser, årlig ovisshet inför antal inskrivna elever, enorma dokumenteringskrav...".

Gymnasielärare

"Min mellanpojk fick som sex-åring diagnosen ADHD... Det finns så lite kunskap om dessa diagnoser hos lärarna och rektorer. Men helvetet började för två år sen när min pojk blev placerad på Frölunda skolan i Västra Frölunda. Min son började skolka och gömde sig hos en annan kompis. Han skyllde på olika sjukdomar och hans frånvaro var ca 50%... Jag blev så arg och gav förslag på olika åtgärder. Skolan tog till sig detta och ett nytt möte sattes upp i januari när skolan satte igång igen... Kvällen innan mötet skulle vara så ringde Rektorn och ställde in mötet. Hon skulle skicka ett nytt datum. Givetvis kom aldrig ett nytt datum. Den enda hjälpen jag hade var en specialpedagog som var ett stort söd för mig och min son."

Trebarnsmamma, Frölundaskolan (GP-betyg: IG)

"Vårt barn är studiemotiverad och hamnade i en mycket stökig klass på Nordhemsskolan. Rektorn ville inte se problemet och sköt det i från sig. Vår son började tappa lusten att lära eftersom han inte fick studiero och var ändå bland de bästa på alla prov. Det var mycket bråk i klassen och till slut fick vi nog och sökte till ett antal friskolor. Vi bytte skola till Kunskapsskolan i Krokslätt efter höstterminen förra året och är jättenöjda.

Förälder till en elev i åttan, Kunskapskolan, (GP-betyg: IG), Nordhemsskolan (GP-betyg: G)

 

"Vi har (barn) mellan fyra och snart åtta år som alla är placerade på Älvegårdens skola. ... nu har organisationen satt sig vilket verkligen märks. Ett genidrag var att placera en rutinerad barnskötare ... på avdelningen. Hon sprider ett svårslaget lugn. Vår sexåring går i förskoleklass och har verkligen hamnat i den bästa av världar ... Fantastiska pedagoger ... väldigt varierad verksamhet utan krav på prestation.

Äldste sonen ... Samma team har följt honom sedan första skoldagen, det finns tid för varje barn och klassen är lugn, i skolan... All mat tillagas på plats ... nästan aldrig hörs klagomål på vad som serverats. Slutligen känns det som att skolans rektor verkligen gör allt som står i hennes makt för att ge våra barn en riktigt bra start i livet utanför hemmet. Det är vi såklart väldigt glada för."

Nöjd förälder till barn på Älvegårdens skola (GP-betyg: MVG)

"Det har varit mycket dåligt på många fronter, men när det blev kris sattes det plötsligt in resurser i sista sekunden. Resurser som skulle satts in ett halvår tidigare. Sjukskrivna utslitna lärare, våld som norm var vardagsmat. Nu upplever vi att skolan gör mer för att få ordning och att det nu ger resultat."

Förälder till barn på Karl Johansskolan (GP-betyg: G)

"Varför använder ni en gammal betygsskala?"

(Flera läsare)

Svar: Skälet är att vi själva, och vi tror också våra läsare, är mer hemtama med den gamla betygsskalan. Det tar nog ett tag innan den nya sätter sig i det allmänna medvetandet.

"Sämre grundskola finns bara inte, minst 7 rektorer på 16 månader... Skolan har fått kritik och kan inte ens ta kritiken från Skolinspektionen samtidigt som skolan inte vill för oss föräldrar redovisa reslutat och vad det tänker göra för att förbättra läget ... inget mobbningsprogram alls och har minst 12 elever som är illa åtgångna! ... Bräckeskolan borde få lägre än IG enligt den nya betygskalan det vill säga F! "

Förälder till barn på Bräckeskolan (GP-betyg: IG)

" Lundby är en stadsdel som härjar fritt med fega politiker och usel ledning. Där socialtjänst, skola och omvårdnad är i botten på alla nivåer och man vågar inte byta ut personalen och ta in friskt nytt blod."

Läsare

"Jag har barn på Fjällskolan och var på föräldramöte förra veckan. Där fick jag och de andra föräldrarna höra om den dåliga luften inne på skolan. Det hade gjorts tester i lokalerna samma vecka och man hade då sett kraftiga nivåer av mögel och 'andra partiklar som absolut inte skall finnas där' - mer än så sades inte om resultatet eftersom det inte var färdiganalyserat. Tydligen var detta också något som någon/några högre upp i kedjan hade vetat om sen innan men inte gjort någonting åt. Ventilationen är så gott som obefintlig och både personal och barn känner av huvudvärk och andra symptom. ... Hur kan det gå till så här i lokaler där barn i sexårsåldern och uppåt vistas under större delen av veckan? Helt oacceptabelt! "

Förälder till barn i Fjällskolan (GP-betyg: G)

"Nya Lundenskolan har en stark och mycket bra Ma-No inriktning, engagerade lärare och duktiga elever. År 2010 och 2011, efter utslagstävling i länet, representerade Nya Lundenskolan Göteborg (Västra Götalands länd) i den nationella matematiktävlingen Pythagoras Quest, Elever på Nya Lundenskolan vann också Epsilon priset 2010 och 2011..."

"Svensson" (GP-betyg på Nya Lundenskolan: IG)

"... Hur kan man som arbetsgivare tolerera att kränkningar förekommer, att lärare undervisar i ämnen de inte har behörighet i? Hur kan man låta människor i sitt område gå till ett arbete med undermåliga lokaler där mögel förekommer eller där det inte ens finns tillräcklig värme i klassrummen?  ... Arbetsron för Göteborgs lärare och rektorer är absolut inte bra eller lugn. Skolor organiseras och omorganiseras. De förvandlas från f-6 skolor, till f-3 skolor och sen kanske de läggs ner. .. Vilken annan arbetsgivare kan behandla sin personal och sina kunder på det här sättet utan att ställas till svars? Varför får det bara fortsätta?"

"Engagerad och ambitiös lärare i Göteborg"

"Vårt första intryck av skolvärlden i Göteborg är att lärare och rektor verkligen gör sitt yttersta för att ge mitt barn en bra start. Men det kan inte hjälpas att man får en känsla av att det i många fall bara tvingas att hålla uppe en god fasad och de hela tiden får jobba med för lite resurser och oklara förutsättningar. Lärare och rektor kan inte ge några klara besked om storlek på klasser, om de kommer ha tillgång till musik- och gymnastik lärare, än mindre hur det kommer vara nästa läsår. --- Det är olika lärare i stort sett varje dag, oftast vet de varken vad barnen heter eller vilken klass barnet går i. ---att någon vuxen i någon större utsträckning skulle ge (eleven) uppmärksamhet, och erbjuda en inspirerande och lärande miljö känns som en avlägsen utopi. -- Jag hoppas att politikerna verkligen lyckas skapa sig en korrekt bild av hur verkligheten ser ut för våra barn, lärare och rektorer, och lyssnar på dem när de lägger sina budgetar. Ur rättvisesynpunkt tycker jag även man bör satsa på att ge alla barnen en likvärdig skolmiljö, oavsett vilken stadsdel man råkar bo i."  

Tvåbarnspappa med barn på Oscar Fredriksskolan (GP-betyg: G)

"Läste med stor inlevelse er undersökning av skolor i Göteborg och jag håller med man blir förskräckt. Jag kan säga att vi har tagit vår son ur skolan i Angered och flyttat till en annan kommun i närheten, och vi var många som gjort det samma. Man mörkar resultat och far med osanningar hela tiden. Skolorna här ute är rena skämtet Jag såg att ni satte betyget G på Hammarkulleskolan, Nytorpskolan, Gårdstenskolan. Hur kan dessa få ett så högt betyg? IG räcker ju inte ens. --- Såg att ni nämnde Trädgårdsgärdet som fick MVG och det skall man ha, men ni satte bara G på Röseredskolan Denna skola hade alla barn godkända resultat i nu på senast nationella provet var de två skolorna de enda som fungerade bra i Angered och bägge skolorna har man nu stängt."

"En före detta förälder i Angeredsskolor"

"Som lärarutbildare skulle jag uppskatta om det någon gång skrevs något positivt om skolan. Hjälp oss påverka politiker i stället, visa på härliga ungar i skolan, visa goda exempel på uppslagen någon gång som omväxling. Ingen kommer att söka till lärarutbildningen och vi kommer att stå där utan lärare. Då blir det riktiga problem."

Helena Wattström, Universitetslektor

"Vi har bland annat erfarenhet från Skårsskolan och blev mycket upprörda när vi läste skolinspektionens rapport från 2011. Där var det många punkter som redan 2005 hade påpekats, men utan att åtgärder med resultat satts in. ... Ledarskapet är undermåligt och det är många barn som mår och mått dåligt länge på skolan. I det fall åtgärder sätts in är det få som leder till önskad förändring. Av de barn som lämnar Skårsskolan är de allra flesta barn där föräldrarna gett upp. Barn som varit utsatta, eller inte fått det undervisningsstöd de behöver på grund av funktionsnedsättning mm. Det finns en stark kultur på skolan att inte ta tag i problem ... vad har vi föräldrar för makt att göra något när våra barn mår dåligt i skolan, dvs snäppet värre än att de inte lär sig tillräckligt? ... Kan vi hålla dem hemma? Vem bryr sig i så fall? Hur länge dröjer det innan någon reagerar? ... Skårsskolan är i många aspekter en bra skola, men det har under lång tid funnits många oroshärdar som inte bara fått fäste utan vuxit"

Förälder med barn på Skårsskolan (GP-betyg: G)

"Utmarksskolan är delvis en fantastiskt bra skola. .. lärarna i musiklaget är generellt mycket engagerade och kompetenta, inte bara i musik, utan även i de andra ämnena. De lyckas med att ge utmaningar även till välpresterande elever samtidigt som många elever med olika svårigheter får en möjlighet till bra skolgång. Jag har hört föräldrar uttrycka hur lättade de är att skolgången äntligen fungerar för deras barn. Givetvis är inte allt bra, men mycket är det. ... de rektorer som kommit och gått har i stort sett varit ok men de får dåliga förutsättningar från sin arbetsgivare för att klara jobbet. De måste hantera det mesta i stort sett själva; trasiga värmesystem, bristande dokumentation, information på en mängd olika språk, förstörda elevdatorer, personalproblem, struliga elever med svåra hemförhållanden osv osv. ... de gör så gott de kan .. . Politikerna gör nog i stort sett ok prioriteringar med den begränsade makt som de har i en stadsdelsnämnd, men beslutet om elevdatorer till alla för några år sedan var ogenomtänkt. Det fanns ingen support, inga vettiga serviceavtal, ingen utbildning av personal, ingen beredskap för att hantera vandalism och rån osv. Datorer till eleverna är jättebra, men det var som att lägga grädde på ett mos som inte fanns, vilket har kostat mycket möda och pengar att rätta till i efterhand... "

Förälder till elev på Utmarksskolan (GP-betyg: IG)

"Precis som ni skriver i tidningen, så är studieresultatet lågt på Kannebäcksskolan ... vad som är ännu värre är att skolan inte har något aktivt program mot mobbing. Det enda skolan arbetar med är FN:s barnkonvention. Det vill säga att barnen får reda på att de har rättigheter i världen. Rektorn sade inför en förälder att: 'skolan har inte haft ett mobbingprogram på över fem år, men vi har ju inga barn som är mobbade på skolan heller'. Ett påstående som är väldigt fel. Känner till flera fall, varav ett där föräldrarna kämpat sedan första klass med att få sitt barn att sluta mobbas. Det barnet ... mår väldigt dåligt.... Många av barnen har stora sociala problem som tar sig i utryck på skolan genom svordomar, nedsättande språk mot flickor (och pojkar) och en allmänt tråkig attityd. .. Hur bra eleverna mår i skolan beror mycket på vilken lärare de har. En lärare vars namn bör äras är NN. En riktig eldsjäl som kämpar i motvind hela tiden. Trots detta har hon elever som har respekt för henne och som ser henne som en stor förebild...."

Förälder till barn på Kannebäcksskolan (GP-betyg: G)

"Jag gick i Bräckeskolan och gick ut för 3 år sedan. Jag tycker det är ett väldigt fel betyg. Det är väldigt insatta lärare, samt, jag tycker inte betyget är allt som räknas. .. Jag pluggade mycket under min skolgång och klarade mig med ett G i alla ämnen. När jag sedan började gymnasiet ... så har jag knappt behövt plugga alls. Allt som jag lärde mig i grundskolan har gjort så jag har riktigt lätt för mig i gymnasiet. Mina klasskamrater i min nya skola gick ut med BÄTTRE betyg än vad jag gjorde ... Så jag tycker Bräckeskolan är en riktigt bra skola och de arbetar på ett riktigt bra sätt."

F d elev Bräckeskolan (GP-betyg: IG)

"Samskolan har ett MVG trots att det ganska nyligen visat sig att de sätter för höga betyg. De är med i en utredning som handlar om att det är för stor skillnad mellan betyg som lärarna satt och de som provrättarna satt på nationella proven. Roligt att ni inte alls tar med detta utan att ni bara skriver att det är långt över genomsnittet i betygsväg. När det gäller skolor i Göteborg så tror jag det handlar mer om att Göteborg som stad inte satsar mer pengar för de har inte 'råd'. Jag jobbar själv som lärare ... och är nöjd med betyget VG som ni gav för vi är en riktigt bra skola ... Det finns så mycket olika faktorer som påverkar hur en skola uppfattas och det här hjälper ju inte direkt skolorna. Ni borde istället gå på politikerna som sitter på pengarna! Skolan använder de pengarna som de får tilldelade och det räcker helt enkelt inte. De lyssnar inte på oss i verksamheterna utan de lyssnar mycket, mycket mer på media och ibland även föräldrar..."

Lärare

"Kan bara bekräfta betyget för Almhultsgården i Torslanda! Våra barn har varit där sedan starten och sett hur en fantastisk personal och rektor har arbetat med barnens bästa för ögonen! Som summering är det intressant att se betygen för skolorna men ... det som kommer främst för mig som förälder är ju det bemötande mina barn får varje dag! Får de en trygg skolgång är jag säker på att de kommer klara sig vidare även om skolan rankas G, VG eller MVG."

Förälder till barn på Almhulstgården skola (GP-betyg: MVG)

"Martinaskolan har enbart 36 % behöriga lärare. De har inga läseböcker eller lästräning i första klass. Målet för barnen är att de ska kunna bokstäverna och kunna sticka när de går ut klass 1. Jag tog mina flickor från skolan efter påsklovet då de fortfarande inte kunde läsa . Martinaskolan ansåg att detta var helt normalt det visar sig också att barn inte kan läsa varken i årskurs 2 och 3. Klasserna brukar halveras mycket få barn går alla 10 år på skolan. Barnen i årskurs 1 får inte heller lära sig vanliga siffror utan romerska siffror. De har nästan bara utelek fri lek. Det har varit mycket skador då personal inte är med barnen armbrott blödningar benbrott och skallskador. Skolan har flera anmälningar på sig om kränkande behandling brist på specialpedagogik, bristande tillsyn, personal som kränker barn. ... I varje klassrum finns ett altare och skolan firar änglar och mystiker under flera dagar per år. Skolan har inga betyg inga omdömen och följer inte direktiv från skolinspektionen. Skolsköterskan använde homeopatiska mediciner ..."

Läsare om Martinaskolan (GP-betyg: G)

"Kunskapsskolan i Krokslätt ... blev räddningen för min son efter ett fruktansvärt år i kommunal skola ... Nu går han i nian och har toppbetyg ... På förra skolan fick han till sig att inte utmärka sig så mycket och vara för duktig. ... Hela Kunskapsskolan koncept bygger på mycket egen planering och eget ansvar. Detta vet både eleven och föräldrarna när ungdomarna börjar där... Denna skola har varit fantastisk och jag rekommenderar den utan tvekan till alla jag känner."

Förälder till barn på Kunskapsskolan Krokslätt (GP-betyg: IG)

"Jag arbetar som lärare på Waldorfskolan Grenkvist och blev både ledsen, förvånad och upprörd när jag slog upp GP idag. Min skola är en av 18 som hängs ut med tidningens betyg IG efter att GP tagit del av skolinspektionens snart två år gamla rapport. På de områden som skolinspektionen kritiserat har vi, liksom alla andra kritiserade skolor, naturligtvis redan vidtagit åtgärder. ... GP publicerar en uppgift om att fyra av fem lärare saknar pedagogisk utbildning. Under en kort period hade skolan en större andel obehörig personal. I dagsläget har endast två deltidsanställda pedagoger ännu inte en lärarexamen. ... Vi har max 15 elever i varje klass och undervisningsgrupp. Detta leder till att en majoritet av våra elever har valt just vår skola på grund av missnöje med att tidigare ha gått i en alltför stor klass i sin gamla skola. Stora klasser medför att elever inte blir sedda, inte får tillräckligt med stöd för att nå kunskapsmålen och att kränkningar och mobbning inte uppmärksammas eller tas i tu med på ett tillfredsställande sätt. ... Detta innebär också att en del av våra elever har enorma kunskapsluckor redan när de börjar hos oss. Detta förväntas vi rätta till på mellan ett och fyra år, beroende på när eleverna börjar. ... Är det då rimligt att vi får hela skulden för att samtliga elever inte går ut med godkända betyg? "

Lärare på Waldoffskolan Grenkvist (GP-betyg: IG)

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.