Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"Åsa Machado och Jonas Kjellander på Sweco är två av landets främsta skolarkitekter."

Lärmiljön ska underlätta pedagogiken – inte komplicera den

Göteborg växer och det gör även behovet av nya skolor och förskolor. Världen förändras, och många nya krav ställs på både undervisningen och lokalerna. Hur ser framtidens skolor ut? På Sweco arbetar man utifrån forskning och erfarenhet med lärmiljöer som stöder modern pedagogik.

Åsa Machado och Jonas Kjellander på Sweco är två av landets främsta skolarkitekter med lång erfarenhet av utformning av lärmiljöer från förskola till universitet. 

– Lärmiljöer är de viktigaste projekten man kan jobba med, det är ett stort ansvar och en demokratifråga. Vi behöver skolor som ger alla elever chans att utvecklas och må bra. I nära samarbete med skolverksamheten, utvärdering av genomförda projekt och i kontakt med ett stort nätverk av forskare och pedagoger kan vi tillsammans skapa miljöer som främjar stu-diero, trygghet och samarbete, säger Åsa Machado och menar att den traditionella korri-dorsskolan inte längre är ändamålsenlig. Svensk och internationell forskning visar att en varierad miljö är mer flexibel, yteffektiv och användbar.

Åsa Machado står bakom den uppmärksammade Glömstaskolan i Huddinge medan Jonas Kjellander har arbetat med flera internationellt erkända förskolor i landet – bland annat Hedlunda förskola i Umeå, världens nordligaste passivhusbyggnad med internationell certi-fiering. De ingår även i Swecos team som tillsammans med Skanska för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nyligen tagit fram välgestaltade typförskolor i syfte att korta planerings- och byggtider med full kontroll på kostnaderna. 

Smart och hållbart - sådana är framtidens skolor

Jonas Kjellander förklarar hur allt från belysning till materialval påverkar pedagogiken och att miljön ska inspirera till olika sätt att jobba. Han poängterar att belysning är ett av våra viktigaste verktyg. 
– Det kan skapa den variation i tid och rum som underlättar allt från fokusering till grupp-gemenskap i olika pedagogiska situationer, säger han.

Att världen blir allt mer digitaliserad har inneburit att det digitala inte längre är en exklusivi-tet.
– I stället är det den fysiska miljön och verkliga möten som blir något exklusivt. Skolorna är ju också barnens viktigaste sociala sammanhang. Därför är det viktigare än någonsin med en miljö som kan hantera såväl det analoga som det digitala liksom växelverkan dem emel-lan, förklarar Jonas Kjellander.

Läs mer om Sweco här.