Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Det röda läppstiftet från Max Factor hade en blyhalt på 0,5 milligram per kilo.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Läppstift - test

2010. Läppstiften ger dig blodröda läppar – och lite bly. En dansk undersökning hittade mätbara halter av bly i 16 av 24 testade sorter.

Bly är en tungmetall som kan påverka fertiliteten och skada ett fosters utveckling. Även vid låg exponering kan nervsystemet skadas.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det finns ingen nedre gräns för när bly inte är farligt. Det slog EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nyligen fast. Troligen kommer ett EU-förslag om blyförbud i smycken att läggas fram i år. Danmark har redan en gräns på 0,01 procent i smycken och liknande produkter.

Det är också en dansk undersökning som visar på förekomsten av bly i röda läppstift. Testet har gjorts av Informationscenter for Miljø og Sundhet i samarbete med konsumenttidningen Tænk, där det också publiceras.

Högst blyhalt hade, anmärkningsvärt nog, ett ekoläppstift. Green People, som bland annat säljs på Coop, uppmätte ett värde på 1,2 milligram bly per kilo.

Av de mer kända analyserade märkena hade Rimmel, Max Factor och Lâncome den högsta halten bly, 0,8 respektive 0,5 milligram per kilo. Läppstiften från The Body Shop, Elizabeth Arden och Clinigue hamnade på 0,4 milligram medan exempelvis varianterna från Nivea, LÓréal och Christian Dior hade så låg koncentration att laboratoriet inte kunde mäta dem.

Varför finns det då alls bly i läppstift? Anledningen är att producenterna hämtar färgämnen i naturen, som i sin tur är förorenad av det bly som tidigare var tillåtet att använda i bensin. Låga halter av bly finns också i många baslivsmedel som kött, spannmålsprodukter och mejerivaror, men det är så pass litet att det troligen inte påverkar hälsan.

Bly klassificeras som CMR, det vill säga cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen. Enligt EU:s nyligen uppdaterade kosmetikadirektiv får dessa inte finnas i skönhetsprodukter över huvud taget.

- Därför är det oerhört allvarligt att det fortfarande finns bly i en sådan här produkt som man dessutom använder på läpparna, säger Helena Norin som är aktiv i Naturskyddsföreningens kemikalienätverk samt vice ordförande i föreningens Göteborgskrets.

Lagstiftningen säger att det är tillverkarna själva som ska göra en bedömning av om en produkt är säker eller inte.

- Men det är helt ovidkommande att diskutera risk eller inte risk när det gäller ämnen som är så farliga att det inte ens finns en säker lägstanivå, säger Helena Norin.

Det är Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att kosmetikabranschen följer reglerna.

Monica Tammela är chef för enheten för kosmetiska och hygieniska produkter på Läkemedelsverket. Hon anser inte att mängden bly i de undersökta läppstiften är oroväckande hög.

- Nej, vi bedömer att halterna är försumbara. De ska inte innebära någon risk för dem som använder de här läppstiften. Det är antagligen oundvikligt vid produktionen, säger hon.

Men hur kan man då förklara att det finns läppstift utan något bly alls?

- Ja, det kan man ju undra. Men det beror antagligen på vilka innehållsämnen man har, säger Monica Tammela.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.