Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Kvicksilver i blåmusslor på Västkusten

Sommar är musselplockartid. Men blåmusslorna längs västkusten kan innehålla alggifter. De är också stressade av miljögifter. De vilda musslorna utanför Stenungsund är så fyllda med kvicksilver att de inte får finnas i barnmat.

Både vilda och odlade blåmusslor innehåller miljögifter längs med Bohuskusten. Det visar de senaste årens mätningar. Vid samtliga fem mätstationer är de vilda musslorna allvarligt stressade av gifthalterna.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Halterna av miljögifter är förhållandevis låga för de flesta ämnen. Men halterna för kvicksilver är höga i de vilda musslorna i Göteborg och i Uddevalla. I Stenungsund är kvicksilverhalten mycket hög och överstiger gränsvärdet för vad som får finnas i barnmat.

- Vi har den här belastningen i vår omgivning, men det finns ingen avrådan från att äta musslor. Men det är för höga halter för att användas i barnmat, säger Elisabeth Lindqvist, miljöingenjör på länsstyrelsens miljöskyddsavdelning.

Halterna av flamskyddsmedel är högre än miljögränsvärdet för fisk vid alla mätstationer. De högsta halterna är vid Fjällbacka. Där kommer länsstyrelsen att göra kompletterande undersökningar av musslorna för att ta reda på om mängden flamskyddsmedel är tillfällig eller inte.

- Det kan bli under hösten. Vi ska i första hand kontrollera om de provtagningar som gjorts nationellt i Fjällbacka överensstämmer med den här provtagningen. Om de inte visar på lika höga halter är det ingen mening att göra en ny provtagning, säger Elisabeth Lindqvist.

Den senaste mätningen gjordes under hösten 2014. Nya analyser av miljögifter i musslor kommer att göras av länsstyrelsen under 2016, 2018 och 2020.

Enligt Elisabeth Lindqvist finns det inga stora utsläpp av miljögifter i området. Kvicksilvret sprids exempelvis via luften och kan komma långväga.

- Musslor filtrerar mycket vatten och på så vis kan även ämnen som finns i låga koncentrationer samlas upp i den organismen.

Musslorna kan även innehålla alggifter. Sedan informationscentralen Blåmusslan, tidigare Fröken mussla, stängdes i mars är det svårare för den som vill plocka musslor själv att ha koll. Numera informerar länsstyrelsen bara på sin webbplats när det finns höga halter av giftiga alger i vissa områden.

För att vara på den säkra sidan bör man köpa odlade musslor.

- De flesta musslor som äts är odlade, de kontrolleras för de här toxinerna, säger Elisabeth Lindqvist.