Vi går en tyst kust till mötes

Från Mönster till Koster, via atlantiska fuktängar, hällmarker och kustskogar. I sista delen av sommarserien ”Kustfärd” fortsätter Torgny Nordin sin vandring längs Västkusten och möter en ensam sjöstjärna.