Vår tids Weimar är tillrättalagd nostalgi

Varje tid har sin Weimarskildring. Maria Edström söker sig tillbaka till 1929 för att följa Alfred Döblins antihjälte Franz Biberkopf som vill göra rätt för sig i romanen ”Berlin Alexanderplatz”.