Tyst i Göteborgs konstvärld om Lars Vilks kontroversiella verk

Just nu debatteras Lars Vilks Muhammedteckningar, och deras framtida hemvist, för fullt. Men i Göteborg planeras ingen utställning med den hastigt bortgångne konstnärens verk. Inte heller uppmärksammas han på den pågående konstbiennalen.