Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Tove Leffler och Elin Alvemark (red) med flera: Könskrig

Antologin Könskrig lider av bristfällig redigering och påföljande dunkelhet i resonemangen.

Det här är en recension. Ställningstaganden är recensentens egna.

Ett knappt decennium efter publiceringen av Fittstim har det nu blivit dags för nästa generations tolkning av feminismen. I förordet till >i>Könskrig skriver redaktörerna Elin Alvemark och Tove Leffler att boken ska ses som ett "krig emot könet som konstruktion och de begränsningar denna konstruktion skapar" och redan där gör sig bokens bristfälliga redigering gällande. Vad menas egentligen med att vara "emot könet som konstruktion"? Är man därmed motståndare till de teorier som påpekar att könet konstrueras eller motståndare till att det finns en konstruktion över huvud taget? Ingetdera tror jag. Jag misstänker att både Alvemark och Leffler, liksom de flesta av antologins författare, är motståndare till på vilket sätt kön konstrueras. Inte att.
Petimäteraktigt? Kanske, men förordets dunkelhet går igen i flera av antologins bidrag. Det handlar inte bara om rena felskrivningar, utan också om uttalanden som ibland hade mått bäst av att möta motstånd innan de gick i tryck. När exempelvis en av antologiförfattarna i en text om svartsjuka menar att den som talar sig varm för biståndspolitik måste dela med sig av sin älskade för att inte bli motsägelsesfull, avslöjar skribenten inte bara en förenklande syn på svartsjukan som fenomen, utan gör sig också till representant för en idealism som hävdar att eftersom alla mänskliga yttringar är sociala konstruktioner så kan man med en axelryckning välja bort vissa känslor till fördel för andra.
Nu är långt ifrån allt nattsvart. Antologin rymmer såväl dikt och uppväxtskildringar som essäer om shoppingprinsessor eller kvinnans roll i 1850-talets England. Att varje skribent har sitt eget perspektiv och att texterna därmed går i dialog med varandra på politisk nivå gör boken till ett utmärkt diskussionsunderlag på skolor och arbetsplatser. Det hindrar inte att Könskrig hade mått bra av lite hårdare tag från redaktörer och förlag.