Eva Omagbemi, koordinator för Samspel. Pressbild.

Samspel ska ge fler svenska musikturnéer

En samordning av nationella turnéer för jazz-, konst- och världsmusik saknas sedan Rikskonerter lade ned 2010. Det ska lösas med hjälp av ett turnéverktyg, ett samordnande nätverk och statliga medel för att stötta fria konsertarrangörer, föreslår en ny utredning.

Under tre år har musikutredningen Samspel försökt svara på frågan om vad som ska garantera en levande musikscen i hela landet för konstmusik, jazz, pop, rock, folk och världsmusik. Nu har man kommit fram till ett förslag i tre delar som ska fylla det tomrum som uppstod när den nationella turnésamordnaren Rikskonserter lades ned efter kulturpropositionen 2009.

- Det har varit svårt för Sveriges producenter och musikarrangörer att anordna turnéer över regiongränserna då varje region har sin egen kulturplan och det saknas incitament till samverkan över regiongränserna. Detta har lett till färre turnéer och i slutändan är det publiken som drabbats, säger Eva Omagbemi, som varit koordinator för Samspel.

Hitta artister

Förslaget börjar med det nationella nätverket Samspelverket. Detta består av fem programråd fördelade över landet, med representanter från musiklivet och regionala institutioner. Deras uppgift blir att ta fram artister som ska kunna turnera på flera platser till rabatterat pris för arrangörerna.

Ett ekonomiskt stödsystem kallat "Snöbollseffekten" ska med hjälp av statliga medel få arrangörer att ta egna initiativ till turnésamarbeten över regiongränserna. Stödet ska öka med varje ny medarrangör. Sedan tidigare finns även det digitala turnéverktyget Samspel där artister och arrangörer kan lägga upp egna turnéer eller ansluta till pågående.