Göteborg är sämst i Sverige på serveringstillstånd

Göteborg är sämst i Sverige på att utfärda serveringstillstånd. Det framgår av SKR:s senaste mätning där Göteborgs stad hamnar sist av 86 kommuner.
– Så här kan vi inte ha det. Det handlar om rättning i ledet, säger Patrik Andersson, vd för Business region Göteborg.