Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Röhsska stängde på grund av konflikt

Skylten på entrédörren talar sitt tydliga språk. Men arbetsmiljöverket ansåg inte att det förelåg "fara för någons liv".

Förhandlingarna om Röhsskas chef Susanne Erixon slutade i oenighet. Skyddsombudet stängde därför tillfälligt museet på torsdagen och personalen lade ner arbetet.
– Det handlar om det vardagsnära. Om att människor ska våga gå till sin arbetsplats och kunna känna sig trygga, säger huvudskyddsombudet Marie-Louise Reinhold.

De besökare som vid lunchtid på torsdagen kom till Röhsska museet välkomnades överraskande av en lapp på entrédörren, med texten "Arbetsplatsen är tillfälligt stängd på grund av konflikt."

Samtliga de tre facken Saco, Kommunal och Vision var eniga i sitt beslut om att införa ett så kallat skyddsstopp på Röhsska museet. Det innebar att museets tillsvidare stängde för allmänheten och att personalen inte fick utföra något arbete, även om de måste befinna sig på sin arbetsplats.

GP har i en serie artiklar granskat situationen på Röhsska museet i Göteborg, som i år fyller hundra år. Av samtal med ansvariga politiker, tjänstemän, personal, fackliga företrädare samt chefer på lokal och nationell nivå framgår att Röhsska sedan länge är en problemtyngd arbetsplats och ett underfinansierat museum. Första delen i GP:s artikelserie vittnar också om att museets personal upplever Röhsskas nuvarande chef Susanne Erixon som respektlös och kränkande. Anklagelser Erixon själv bestämt slår ifrån sig och kallar "lögner". Facken hotade redan i förra veckan att anmäla arbetsgivaren till arbetsmiljöverket om inte personalens rädsla togs på allvar. Efter onsdagens möte fick arbetsgivaren en tidsfrist till torsdag lunch för att ge ett slutgiltigt besked i frågan.

Förvaltningsdirektören Anna Rosengren gjorde inte samma bedömning som de tre fackförbunden, och ansåg inte att det fanns grund för ett Skyddsstopp.
– Vi vet att det finns mycket att jobba med på längre sikt, men nu har vi den här mer akuta situationen kring den här personen, säger Marie-Louise Reinhold på fackförbundet Vision. 

Maria Heed, huvudskyddsombud för Röhsska var den som rent faktiskt stängde arbetsplatsen, med hänvisning till kapitel 6, paragraf 7 i arbetsmiljölagen. Den paragraf som börjar "Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket."
– Vi har flera gånger framfört våra synpunkter till arbetsgivaren, som inte verkar förstå allvaret i situationen. Det finns många graverande omständigheter kring den här personen. Personalen ska inte behöva känna sig kränkt eller trakasserad på sin arbetsplats, och här sker det dagligen, säger hon.

I protokoll från den särskilda skyddskommitté som upprättats för att under våren komma till räta med arbetsmiljöproblemen på Röhsska står att läsa att "Fackliga  parter framför att många av deras medlemmar inte vågar prata med arbetsgivaren på Röhsska museet". Vidare är antecknat att "De fackliga organisationerna påtalar att de framfört ett antal situationer till förvaltningsdirektören. Förvaltningsdirektören bekräftar detta och berätta ratt aktuella händelser har påtalats för museets avdelningschef.

Någon timme senare hade arbetsmiljöverket redan gjort en första bedömning och upphävde skyddsstoppet.
– De hänvisar till att det inte råder fara för någons liv, och tycker att vi ska diskutera frågan vidare inom ramen för en anmälan enligt kapitel 6 i arbetsmiljölagen, paragraf 6. Men det handlar inte om en person som mår dåligt utan om hela personalgruppen. Vi har påpekat problemen sedan i februari. Vi sätter ner foten nu, säger Maria Heed.