Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Utredning på gång. Kulturcheferna Staffan Rydén och Anna Rosengren.

Röhsska - 100-åring till salu

Röhsska museet har förlorat sitt nationella nätverksuppdrag. Nu planeras för en regionalisering av det anrika museet, som en gång donerades till Göteborgs stad.

Den 15 maj kunde GP berätta att Röhsskas chef Tom Hedqvist lämnar sin post i förtid, då han inte får förnyat förtroende nästa år. På tisdag ska museets personal informeras om framtiden.

– Jag kommer att förtydliga det uppdrag enhetscheferna Annika Johansson och Christa Törn-Lindhe får efter Tom Hedqvist, säger kulturförvaltningens chef Anna Rosengren.

Röhsska museet tilldelades ett nationellt ansvar för museernas samordning av design och konsthantverk av staten 1997. Ett prestigefyllt uppdrag, med ett statligt bidrag på en miljon, som museet nu helt överraskande blivit av med.

Miljonen har i stället blivit 500 000 kronor i form av ett statligt verksamhetsbidrag. Kristoffer Talltorp på kulturdepartementet skyller Röhsskas halverade bidrag på oppositionen som minskat kulturbudgeten.

Samtidigt har ett förslag lagts fram om ett eventuellt samgående mellan Moderna museet och Statens centrum för arkitektur och design i Stockholm.

"Ett närmare samarbete mellan Arkdes och Svensk Form är dock något som regeringen och kulturdepartementet ser som mycket angeläget alldeles oavsett vilka organisationsförändringar som kan bli aktuella i Göteborg" skriver Kristoffer Talltorp till GP.

Redan 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att, i samarbete med regionen, utreda en långsiktig finansiering av fem institutioner i Göteborg med kommunal och regional samfinansiering. Förutom Röhsska även Göteborgs konstmuseum, Stadsteatern, Sjöfartsmuseet och Stadsmuseet.

Enligt Jessica Granath, avdelningschef på stadsledningskontoret, beräknas utredningen vara klar nu i juni månad.

– Resultatet kan bli att antalet gemensamma institutioner blir färre, men än så länge är det ett öppet uppdrag. Så länge vi och VGR håller på med en gemensam utredning vill jag inte uttala mig närmare om detta, säger Jessica Granath.

Utredaren Thomas Nyh har sedan i januari haft i uppdrag att gå igenom den samfinansiering som tillämpats sedan 1999.

– Det avtal som träffades då, i samband med skatteväxlingen, var i många stycken väldigt otydligt. Både när det gäller Stadsteatern och de fyra aktuella museerna. Det har skapat ett missnöje hos företrädarna för dessa institutioner, som anser att de har fått mindre uppräkningar än vad de kunnat förvänta sig.

Thomas Nyh bekräftar att han fått information om planer på en regionalisering av Röhsska.

– Men det är klart att det är upp till ägaren i dag och Västra Götalandsregionen.

Går det att regionalisera ett museum som är en donation till Göteborgs stad?

– Utan att gå in på detaljer kan jag, som jurist, säga att det beror på vilka villkor som angivits när donationerna lämnades. Men visst, det är ingen alldeles enkel fråga hur det skulle gå till. Situationen är i alla fall en helt annan nu än när donationerna gjordes.

Staffan Rydén, kulturchef för Västra Götalandsregionen, bekräftar att regionens tjänstemän ser positivt på en regionalisering av Röhsska. "Men det är fortfarande upp till Göteborgs stad" tillägger han, och nämner att utredaren Thomas Nyh just nu tittar på de juridiska villkoren kring donationerna.

På vilket sätt vore det positivt om Röhsska regionaliserades?

– För att museet ska kunna behålla sin nationella position.

Museet har just blivit av med sitt nationella nätverksuppdrag?

– Ja, och det är väldigt tråkigt. Då måste väl Röhsska få en möjlighet att återta den positionen. Det är möjligt att regionen kan spela en roll i det, genom vårt samarbete med staten i kultursamverkansmodellen.

Hur skulle det gå till rent konkret?

– Röhsska kommer in i ett nätverk med andra aktörer i Västra Götaland som sysslar med form, arkitektur och design, säger Staffan Rydén.

Anna Rosengren vill inte föregå utredningen eller kommentera Röhsskas framtid.

Fakta: Röhsska museet

* Byggdes i syfte att visa publiken det yppersta inom industri- och hantverksproduktion.

* Konsul Wilhelm Röhss den yngre donerade på sin dödsbädd i januari år 1901 den för tiden hisnande summan en kvarts miljon för uppförande och inredning av ett konstindustrimuseum i staden Göteborg. Brodern August Röhss skänkte samma år 180 000 kronor till museets samlingar.15 september 1916 invigdes bröderna Röhss museum.

* Göteborgs stad skänkte den centralt belägna tomten.

* En arkitekturtävling genomfördes och byggnaden, med sina runt 20 utställningssalar, ritades i nationalromantisk stil av arkitektlegenden Carl Westman.

* På grund av eftersatt fastighetsskötsel är flera salar i dag stängda. Det saknas också möjlighet att magasinera en hel del av museets drygt 50 000 inköpta objekt. Stora hål gapar i ekonomin, främst på grund av att ingen uppräkning gjorts av budgeten sedan slutet av 1990-talet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.