Populära målningar hotade

ANNONS

Sammanlagt 22 konstverk uppfördes runt om i Göteborg under gatukonstfestivalen Artscape i somras. Målet var att verken skulle sitta där permanent. Färg och metoder är valda för att hålla i minst 20 år, säger projektledaren Daniel Wakeham. – Det är ett krav från vår sida att det här är en konstform som ska få ta plats på riktigt i det offentliga rummet och att det ska finnas en ambition hos alla inblandade att det ska vara permanent, säger han.

Revs efter ett halvår

Så har det inte blivit överallt i Göteborg. Redan i december togs en stor väggskulptur och målning av den brittiske konstnären Cityzenkane bort på Andra långgatan. Orsak: Fastighetsägaren Wallenstam skulle bygga om. – Det är klart att det känns tråkigt. Den var skapad för den platsen och gick inte att flytta. Samtidigt är det sådant som händer. Det är ändå värdefullt att ett gatukonstverk har fått sitta uppe i sex månader på en så central plats, säger Daniel Wakeham.

ANNONS

Sveriges högsta muralmålningar

Nu är även de två muralmålningarna på 13-våningshusen på Mandolingatan i Frölunda hotade. Målningarna, av konstnärerna Rone från Australien och Jarus från Kanada, blev omedelbart mycket populära. – Det är Sveriges största, eller åtminstone högsta, konstverk och vi märkte redan när vi började jobba där hur engagerade folk var. Alla de boende kom fram och var jättepositiva från första dagen, säger Wakeham.

"Kan måla över dem dagen efter"

Konstverken inom Artscape-projektet har tillfälliga bygglov på ett par år. Både i Malmö (2014) och Göteborg har merparten av verken senare fått permanenta bygglov då fastighetsägaren ansökt om det, enligt Daniel Wakeham.

Däremot finns det inget skydd om fastighetsägaren själv vill ta bort konsten. – Avtalet som finns innebär att de får göra vad de vill, rent teoretiskt kan de måla över dem dagen efter. Fysiskt äger fastighetsägarna verken, den immateriella rätten äger konstnärerna och Artscape.

Renovering blir slutet för konstverken

Höghusen på Mandolingatan byggdes på tidigt 60-tal och är i behov av både yttre och inre renovering. Hos fastighetsägaren Bostads AB Poseidon pågår en utredning. Det kan dröja flera år innan arbetet drar igång, men då är det slutet för konstverken.

– Eventuellt får vi sätta upp ett nytt fasadsystem och då försvinner de. Vi vill ju självklart bevara dem så länge som möjligt, samtidigt måste vi se till fastigheternas tekniska skick, säger Magnus Malmros, fastighetsingenjör hos Poseidon.

ANNONS

Han är medveten om hur populära konstverken har blivit och öppnar för att det även i framtiden kan bli konst på väggarna på Mandolingatan. – Vår erfarenhet av det här är väldigt positiv. Om det finns möjlighet att måla igen på den nya fasaden kan man ju titta på det, säger han.

ANNONS