Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Det scenario som förordas av kultuförvaltningen innebär att Etagerna rivs. Stenahallen byggs på och en ny byggnad uppförs parallellt med nuvarande. Senare kommer en arkitekttävling att utlysas.

Pengar fattas för att bygga till Konstmuseet

Att bygga om och till Konstmuseet kan kosta nästan dubbelt så mycket som kommunen är beredd att investera. Därför måste kulturförvaltningen leta pengar på annat håll.

En förstudie visar att det finns behov av investeringar för 725 miljoner kronor till och med 2023, men kommunfullmäktige har satt ett tak på investeringar för Göteborgs kulturinstitutioner, för Konstmuseets del 380 miljoner kronor. Det innebär att bara en del av nödvändiga åtgärder kan genomföras.

Förvaltningen kommer därför att undersöka möjligheterna till extern finansiering. Men inte förrän i höst då en ny chef för Konstmuseet är på plats. Nuvarande chefen Isabella Nilsson slutar i juni.

"Den nya museichefen är en viktigt aktör i detta arbete och behöver därför vara med och ta fram strategierna. Det som vi tidigare har resonerat om är att undersöka möjligheten till samarbete med näringsliv, stiftelser, fonder med mera. Vi kommer att ta in extern expertis i detta arbete", skriver förvaltningsdirektör Anna Rosengren i ett mejlsvar till GP.

Hon räknar med att kunna presentera en konkret tidsplan i höst. 

"När ett ombyggt museum kan stå klart kan jag inte uttala mig om i dagsläget då det är flera utredningar och beslut som kommer att krävas.", skriver hon.

Dyra driftskostnader

Donationer och investeringar från externt håll skulle kunna bekosta delar av bygget, men de stora utgifterna framöver är driftskostnaderna för den omgjorda byggnaden, påpekar Rosengren tillsammans med sektorschefen Britta Söderqvist i sitt tjänsteutlåtande.

Förstudien som gjorts av HIgab visar på tre olika alternativ för ett om- och tillbyggt museum varav kulturförvaltningen förordar det som kallas scenario tre. Där föreslås att tillbyggnaden mot söder, de så kallade etagerna, rivs, en ny byggnad i sex plan uppförs parallellt med det nuvarande museet och att Stenahallen byggs på med en våning.

Planer på takcafé

En förbindelse under mark i entréplan ska koppla ihop tillbyggnaden med den befintliga byggnaden. Higab nämner också en möjlig påbyggnad för kafé/restaurang på taket, detta har dock inte utretts vidare och ingår inte i kostnadsberäkningen

Även om inte den stora om- och tillbyggnaden kan göras, eller måste skjutas upp, finns det investeringar som inte kan vänta och som nu ska ses över inom ramen för ordinarie budget. Det gäller brister i arbetsmiljön, bland annat finns inget fungerande ventilationssystem för vissa arbetsytor. Under tiden detta åtgärdas måste personalen evakueras några månader.
Konstmuseet är byggt 1923 med tillbyggnader från 1968 och 1996.

"En om- och tillbyggnad är nödvändig för att även fortsättningsvis kunna bedriva museiverksamhet av hög internationell standard och för att nå upp till de klimat- och säkerhets krav som ställs.", konstaterar Rosengren och Söderqvist.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.