Naturhistoriska JO-anmäler Västarvet

Striden om de siamesiska tvillingarna trappas upp. Nu har Naturhistoriska museet i Göteborg JO-anmält Västarvet för brott mot museilagen.